Din rolle som CFO har utviklet seg fra å være noenlunde oversiktlig til sammensatt og kompleks. Tidligere befant avdelingen seg i bakgrunnen. Nå er rollen strategisk viktigere, med et bredere nedslagsfelt. Her finner du inspirasjon og innsikt for den moderne CFO.

Prognoser og prediktiv innsikt, budsjettering, rapportering, strategisk planlegging, risikostyring og dataanalyser er kritiske oppgaver å mestre. Du som CFO vet at det er essensielt å ha kontroll for å kunne ta smarte beslutninger og styre selskapet i riktig retning. Automatisering av prosesser og innsikt fra data kan være avgjørende for at du kan jobbe smartere og mer effektivt.

I et intervju med blant annet May Gunn Berger-Lorentzen, CFO i IT-sikkerhetsselskapet Netsecurity, og Martin Mehus, CFO hos eiendomsforvalteren Malling & Co, kommer det frem at de begge er enige om viktigheten av teknologi for å jobbe smartere, automatisere prosesser og kunne hente ut innsikt fra data for å ta bedre beslutninger.

Les mer!

Som CFO er du den viktigste rådgiveren for CEO. Samtidig sklir funksjonsgrensene i ledergruppen i større grad inn i hverandre. Diskusjonene i ledergruppen bør baseres på innsikt og fakta, og det spinner ut fra CFOs domene. Som en moderne CFO er du nå en leverandør av data og innsikt, og en sparringspartner på teknologisiden.

 

Nyhet! Vi har en ny inspirasjonsguide til deg:

Den moderne CFO: Slik jobber de mest effektive økonomiavdelingene

 

En Moderne CFO Sitter Ved Sin Pult
Slik er den moderne CFO

Som CFO er du den viktigste rådgiveren for CEO. Rollen din har utviklet seg fra å være oversiktlig til sammensatt og kompleks. Nå er rollen strategisk viktigere, med et bredere nedslagsfelt. Graden av endring er nok til å ta pusten fra de fleste, og få andre stillinger møtes med flere og mer allsidige krav. Vi har laget en guide som går i dybden på krevene økonomidirektører møter.

Økonomidirektøren Sitter I Mobilen Med Nettbrett I Sin Nye Sentrale Rolle
Økonomidirektøren sin nye sentrale rolle

Rollen til CFO har utviklet seg fra å være noenlunde oversiktlig til sammensatt og kompleks. Tidligere befant avdelingen seg i bakgrunnen og hadde ansvar for regnskap, rapporter og økonomisk regelverk. Nå er rollen strategisk viktigere, med et bredere nedslagsfelt. CFO er viktigste rådgiver for CEO.

Mann i dress som går ned en trapp klar for flere digitale investeringer
Har endret hverdagen for CFO

Hverdagen kommer ikke tilbake, i alle fall ikke hvis du arbeider som CFO, skal man tro en fersk undersøkelse fra Gartner. Gjennom intervjuer med 173 økonomidirektører gjennomført i oktober 2020, har de synliggjort hvor viktig digitale investeringer kommer til å være for alle slags selskaper på tvers av bransjer det kommende året.  

CFOs rolle har gått fra å være historiker og protokollskriver til å være en viktig brikke i virksomhetsstyringen. Hva trengs for å lykkes med dette? Knut Rønning (Group CFO) og Ida Skaar (CFO) i Xledger diskuterer den nye rollen til CFO.

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Bilde av Den moderne økonomiavdelingen illustrert med fem kontorarbeidere som sitter rundt et bord og samarbeider
Den moderne økonomi­avdelingen

Hva skal til for at du og ditt team skal lykkes med å utvikle den moderne økonomi­avdelingen? I dette inspirasjons­­heftet forteller norske økonomidirektører og eksperter om trender, behov, muligheter og investeringer.

Smilende Dame Foran Mac
Dette er behovene i den moderne økonomi­avdelingen

Utdrag fra dybdeintervjuer med CFO i tre mellomstore norske bedrifter viser en skyhøy vilje til å bruke teknologi for å fornye og forbedre.

Markedsdialog
Mest mulig skal gjøres effektivt

Sosial intelligens og evnen til å motivere og inspirere sine kolleger er viktige egenskaper for å lykkes som leder, mener CFO i Coop.


 

CFO eiendom
Fremtidens CFO i eiendoms­bransjen

Du som CFO i eiendoms­bransjen står ved et digitalt skille. Alle vet at digitalisering endrer bransjen, spørsmålet blir derfor om ditt eiendoms­selskap skal diktere utviklingen, eller lære av andres erfaringer?

Stort potensiale for digitalisering
Ingen bransje har større potensial for digitalisering

Bygg- og eiendomsbransjen har ekstreme gevinster å hente på effektivisering og digitalisering, sier førstelektor ved BI, Ragnvald Sannes. CFO må bli en pådriver for endring, mener han.

Eiendom. Kunderhistorie fra Bonum. Bilde Av Et Kontorbygg Med Store Vinduer
Bonum

Bonum er et eiendomsfirma som bygger attraktive boliger med høyt fokus på bygningsmessige- og estetiske kvaliteter. Selskapet ble etablert i 2011 og forventer å omsette for milliardbeløp i årene som kommer.


 

Bilde av to CFOer i entreprenørbransjen som står ute å ser på et nettbrett
Den moderne CFO i entreprenør­bransjen

I en bransje som preges av sterk vekst, samtidig som presset på marginene øker, er det store gevinster å hente ved å ta i bruk innovative løsninger.

Bilde av en mannlig CFO i økonomiavdelingen i entreprenørbransjen
CFO hos entreprenør står foran dristige veivalg

Xledger gjennomførte nylig en undersøkelse besvart av over 400 norske ledere. Denne viste at CFO ser på teknologi som ryggraden i økonomiavdelingen, at de er CEOs viktigste rådgiver, og at de vil bidra til effektivisering ved hjelp av moderne teknologi.

Heisekraner byggeplass illustrerer HAB entreprenør
HAB Construction

HAB konsernet består av selskapene HAB Construction, HAB Bygg og Propoint Survey. I 2020 har konsernet 130 ansatte og kontrakter i prosjekter som Follobanen, Trikketiltak i Oslo og Protonbygget på Radiumhospitalet.

DN Studio Mai 2021

Drivkraft for ny vekst. CFO som drivkraft for ny vekst. Hvordan lykkes best mulig med å få et konkurransefortrinn som gir ny vekst og innovasjon?

Bli med når Thina Saltvedt fra Nordea Norge leder den spennende debatten mellom erfarne ledere og spesialister fra finansnæringen.
I tillegg til vår egen CEO Ove Jørgen Carlsen har vi med oss Idar Kreutzer fra Finans Norge, Erik Ranberg fra Gjensidige i Norge, Wenche Kjølås fra Grieg Maturitas, Hanne Løvstad fra PwC og John Hugosson fra VIEW Ledger. Annonsørinnhold DN Studio.

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Thumbnail foto i video: Anita Arntzen.

Lise Og Geir Eiendomswebinar 2022
Webinar: Hvorfor passer Xledger så bra for de som driver innenfor eiendoms­sektoren?

Selskaper i eiendomssektoren står nå ved et digitalt skille. Nye konkurransefortrinn skapes hver dag og det forventes at driften blir modernisert ved hjelp av ny smart teknologi.

kraft og energi
Webinar for CFO i kraft- og energi­bransjen: Kraftig omstilling

Salten Kraftsamband (SKS) har spisset virksomheten mot vannkraftproduksjon og kraftomsetning. Overgangen til et moderne ERP-system var nødvendig for videreutviklingen av selskapet.

Bilde av fossfall for å illustrere vannkraft og kraftbransjen. Bildet er tatt av raimond-klavins-NnPw1o33b0E-unsplash
Kraftbransjen digitaliseres - Kraften i skyen

I et dybdeintervju gjennomført som en fagdiskusjon, forteller to økonomiledere i kraftbransjen om hvordan den teknologiske utviklingen har forandret bransjen deres og økonomifaget, og hvordan det fører til nye, flere og mer skjerpede krav.