IT-bransjen er i ekstremt rask utvikling. For å kunne henge med i konkurransen må bedrifter som jobber med prosjekter i IT-bransjen ha god kontroll på prosjektlønnsomheten. Det er også en stor fordel å forenkle arbeidsprosessene for å øke effektiviteten.

Prosjektstyring for IT-bransjen – full innsikt i økonomien på ett sted

Som bedriftsleder, økonomisjef eller prosjektleder i et IT-selskap, kjenner du kanskje på presset for å sikre gode prosesser ved innsalg av nye prosjekter? For ikke å snakke om behovet for å alltid ha full oversikt over lønnsomheten i alle pågående prosjekter? Det har stor verdi å raskt kunne:

  • identifisere lønnsomheten i hvert prosjekt
  • identifisere økonomisk risiko
  • se hvilke prosjekter som overskrider antall timer eller kostnader
  • sikre at kostnader knyttes til riktig prosjekt og kunde før fakturering

Med Xledger har du, til enhver tid, visuell oversikt over timeregnskap, prosjektregnskap og resultatregnskap med siste oppdaterte tall. Med full innsikt er det enklere å oppdage mulig risiko på et tidlig tidspunkt og unngå de store overraskelsene. Dette gir deg mer kontroll og forenkler prosjektledelsen.

Automatiserte prosesser frigir tid og ressurser

En rekke forretningsprosesser er automatisert i Xledger, det betyr en mer effektiv arbeidsdag og mulighet for vekst uten å øke antall ressurser. Prosjektlederne, økonomiavdelingen og ledelsen får mer tid til planlegging og fokusering på oppfølging av kunder og prosjekter.

Enkel tilgang til timeregistrering og -rapportering

IT-konsulenter jobber gjerne på mange ulike lokasjoner. Det skal være enkelt å føre og godkjenne timer og utlegg. Med Xledger sin app kan alle ansatte enkelt registrere timer fra mobil, eller hvilken som helst enhet, når som helst og hvor som helst. Prosjektlederen har umiddelbart tilgang til tallene. Xledger støtter hele prosessen fra timeregistrering til automatisk fakturering. Systemet håndterer abonnementsfakturering, komplekse prismodeller og viderefakturering.

Moderne økonomisystem i skyen for IT-bransjen

Xledger er et moderne skybasert system, alltid oppdatert med nyeste teknologi og funksjonalitet. Har du tilgang til internett, så har du tilgang til Xledger. Du slipper å installere noe som helst. Systemet er skalerbart og gir deg fleksibilitet til å vokse med løsningen og ta i bruk funksjoner etter behov.

Vil du vite mer?

Å kjøpe nytt økonomi-/ERP-system er trolig en av de vanskeligste beslutningene bedriften møter. Det er en tidkrevende prosess og ofte vil du sitte igjen med flere systemer som kan løse deres behov. Xledger passer ikke for alle – for å gi deg et godt og ærlig råd på om vår løsning passer din bedrift har vi utviklet en svartjeneste. På under fem minutter får du vite hvorvidt dere bør beholde Xledger i utvalget av systemer som dere er nysgjerrige på.

Kontakt oss for mer informasjon