Det er ikke alltid like enkelt å forstå betydningen av tekniske ord og uttrykk. Vi har svart på noen av de mest vanlige spørsmålene om ERP-system i skyen.

En ekte nettsky er offentlig og «multi-tenant». At den er offentlig betyr at det er tilbyderen, ikke kunden, som håndterer skytjenestene og datalagringen. I motsetning til private og hybride nettskyer krever ikke en offentlig nettsky nye maskinvareinvesteringer fra kunden. «Multi-tenancy» betyr at én tilbyder betjener flere kunder («tenants») på én enkelt instans av programvaren.

Resultatet er at hver kunde kun betaler for det de bruker. Denne ressursfordelingen tillater dramatiske kostnadsreduksjoner og betydelig stordriftsfordeler. Ekte skyløsninger tilbyr økt fleksibilitet, lavere kostnader, raskere implementering og muligheten til å skalere opp og ned basert på kundens behov.

Betegnelsen «multi-tenant» gir uttrykk for at én enkelt instans av en applikasjon betjener flere kunder («tenants»). Xledger er «multi-tenant». Dette innebærer at vi tjener alle 10 000+ kunder via én versjon av vår ERP-løsning.

«Multi-tenancy» tillater oss å fordele datamaskinressurser basert på brukernes behov gjennom kontinuerlig tjenervirtualisering og -sammenslåing. Vi kan utstede oppgraderinger og programvarerettelser én gang for alle kundene. Som en ren «multi-tenant»-tilbyder gjør Xledger at kundene slipper å bruke mer penger på infrastruktur: de trenger ikke mer enn en nettleser for å få tilgang til vår løsning. Vi holder de totale eierkostnadene på et absolutt minimum.

«Multi-tenancy» er en av de beste måtene å definere en ekte nettsky.

Forestill deg «multi-tenancy» som et spektrum. Man har tilbydere av private nettskyer på den ene enden og tilbydere av fullstendig «multi-tenant» nettskyer på den andre. Det som skiller dem er forholdet mellom kunder og programvareinstanser. For den private skyen er dette forholdet nesten alltid 1:1. Hver kunde trenger sin egen maskinvare og sin egen versjon av programvaren. Dette resulterer i høye kostnader og større vanskeligheter ved oppgraderinger.

En tilbyder av en fullstendig «multi-tenant» nettsky, slik som Xledger, derimot, huser hele sin kundebase på en enkelt instans av programvaren. Alle kundene kjører den samme versjonen, med de samme umiddelbare programvarerettelsene. Dette åpner opp for alle fordelene ved nettskyen: minimale kostnader, maksimal effektivitet, omfattende skalerbarhet og ingen maskinvarekrav.

1. Enhetlig ERP.
Xledger ble basert på et enhetlig design. Alle funksjonene er tett sammenvevd. Dette tillater hele løsningen å vokse med en kunde.

2. «Multi-tenant» arkitektur.
Ved å sette Xledger i stand til å tjene flere kunder på den samme programvareinstansen, gir «multi-tenancy» Xledger enorm fleksibilitet. Når kundene vokser, kan de enkelt få tilgang til løsningen vår fra nye enheter og steder. De kan vokse så fort og så mye de ønsker uten frykt for å bli for store for eller overbelaste Xledger.

Fullstendig «multi-tenancy» understøtter også vårt unike databasedesign. Med alle kundene på en delt instans kan Xledger konsentrere seg om databaseforvaltning. Med hver lansering øker vi lagringskapasiteten i databasen, samtidig som vi faktisk forminsker den samlede størrelsen. Resultatet er at Xledgers database blir både raskere og mer effektiv i takt med at vi vokser. Våre kunder kan vokse til enhver størrelse uten frykt for å gjøre Xledger langsommere.

3. Datahierarkier.
Våre kunder drar nytte av Xledgers innovative bruk av hierarkier. Her er måten det virker på. I implementasjonen begynner kunden med å konfigurere det øverste laget, eller «foretaks»-nivået i sin organisasjon. Innstillinger på foretaksnivået vil automatisk «arves» av ethvert nivå nedenfor. Kunden kan bestemme avvik på de nivåene der det er nødvendig.

Dette konseptet transformerer både implementasjon og utvidelse. Kundene kan både (a) implementere hurtig og (b) med letthet danne nye forretningsvirksomheter. Organisasjonene kan raskt innlemme nye avdelinger, organisatoriske enheter og nye eller oppkjøpte selskaper. Underenheter kan spesifisere sine egne krav. For eksempel kan en sjef på landsnivå gjøre slik at man tar i bruk den lokale valutaen og kontoplanen for landet. Den globale administrasjonen har fortsatt tilgang til sanntidsdata fra enhver enhet i sitt foretak.

4. Flerspråks- og flervalutafunksjonalitet.

Xledger støtter 22+ språk og de fleste globale valutaer, sammen med sanntids vekslingskurser. Sammenslåingen skjer umiddelbart, framfor ved månedsslutt. Kundene kan vokse over landegrenser uten frykt for å bli for store for ERP-løsningen de har valgt.

Ja. Faktisk har den offentlige nettskyen vist seg å være sikrere enn ethvert konkurrerende miljø.

I tre etterfølgende Cloud Security Reports (2015, 2017, 2018) fant Alert Logic at offentlige nettskyer tiltrakk seg langt færre angrep enn private nettskyer, hybride nettskyer eller «on-premise»-modeller.

Det tar typisk mellom 3 og 6 måneder å implementere Xledger. Den nøyaktige tidsrammen avhenger av kundens størrelse, distribusjonskompleksitet, hva funksjonaliteten skal brukes til, tilgjengelige ressurser og tredjeparter.

Vi implementer ved å bruke Xledgers implementasjonsmetodologi (XIM). Målet ved XIM er å sørge for en effektiv og korrekt implementasjon.

XIM er basert på erfaringer fra tusenvis av vellykkede implementasjoner og består av tre hovedkomponenter: Project Management, Project Phases (Plan; Analysis and Design; Implementation; Testing and Validation; Go-Live and Follow-up; Review & Close) og Project Workstreams (Configuration; Data Migration; Integrations; Training; Advisory Services).

Med Xledger slipper du å bli bundet av lange avtaler og du betaler kun for den funksjonaliteten du faktisk bruker. Opplever bedriften din vekst, eller nedskalering, skalerer kostnadene automatisk med antall brukere og transaksjoner. Du kan lese mer om priser i Xledger her.

Hvis du mottar feilmelding ved innlogging, eller at din bruker er låst, tar du kontakt med din superbruker i din bedrift eller hos din systemleverandør.

Sjekk hvem fakturaen faktisk er fra, da det står «Powered by Xledger» med returadresse til Xledger på alle fakturaer som er sendt via vårt system. Du finner avsenderfirmaets navn og logo til venstre i toppen av fakturaen.  Dette er de du må ta kontakt med, da vi ikke har noen tilgang til å endre eller slette fakturaer.