Full kontroll med innkjøp, logistikk og lager i Xledger

Innkjøp og logistikk er integrert med øvrige moduler i Xledger. Løsningen er fleksibel og passer for enkel eller mer avansert innkjøps- og lagerstyring. Xledger håndterer hele prosessen fra innkjøpsordre til varemottak, lagerstyring, varetelling og bokføring av faktura.

Du kan velge å ta i bruk all funksjonalitet rundt ordre, plukklister, pakkseddel, ordrebekreftelse og fakturering, eller kun benytte salgsordre som faktureres avhengig av selskapets behov og kompleksitet. Ordre, lager, fakturering og innkjøp gir en effektiv og sømløs arbeidsflyt.

Funksjonalitet:  

 • Innkjøpsmaler for gjentakende kjøp
 • Automatisk generering av innkjøpsforslag
 • Innkjøpspriser
 • Returhåndtering
 • Sporing på dato, serie- og partinummer
 • Bill of Material og produksjon
 • Lagerkorreksjoner og -flytting
 • Varetelling

Innkjøp

Innkjøp kan spores på ulike nivåer, for eksempel vare, leverandør, prosjekt, kostsenter eller egendefinerte konteringsdimensjoner. Brukeren kan angi informasjon som en lengre beskrivelse, leverandørens varenummer, den avtalte prisen, antallet og enhet på innkjøpsordre. Innkjøpsordre kan registreres i valgfri valuta.

Fullintegrert med andre moduler

Innkjøpsmodulen er fullt integrert med leverandørreskontro, prosjekt og hovedbok.

Løsningen gir deg:

 • Mulighet til å administrere hele prosessen fra innkjøpsordre til varemottak og fakturamottak
 • En effektiv og sømløs arbeidsflyt
 • Funksjonalitet for innkjøpsmaler for gjentakende kjøp, innkjøpspriser, returhåntering etc.
 • Innkjøp og logistikk integrert med øvrige moduler i Xledger

På denne siden får du god oversikt over hvordan all funksjonalitet er samlet i et helhetlig ERP-system.