Xledger optimaliserer prosessene dine for medlems- og giverhåndtering

Medlem- og giveradministrasjon i Xledger effektiviserer rutinene dine for håndtering av medlemmer, abonnement, gaver og fast givertjeneste.  Vi gir deg mulighet til å styrke og utvide grunnlaget for at din medlems- og giverorganisasjon skal kunne vokse og trives.  Vis informasjon om dine medlemmer og givere i flere dimensjoner, fra kontaktdetaljer og demografi til tidligere berøringspunkter og giverpreferanser.  Pivotér dataene dine slik du ønsker, fra giversystem til hovedbok.  Produser og følg opp kampanjer for innsamling, nyheter, aksjoner, salgsaktiviteter med mer.   Mål suksess med robuste innsiktsverktøy i Xledgers fullstendige og enhetlige ERP-løsning.

Xledger effektiviserer dine prosesser:

  • All medlems- og giverinformasjon tilgjengelig på ett sted
  • Donorforvaltning forenet med kjernebokføring
  • Omfattende analyse med markedsledende innsiktverktøy, inkludert konfigurerbar rapportering, skreddersydde dashboards og flerdimensjonale forespørsler. Filtrer, sorter, rapporter og eksporter etter dimensjoner, inkludert gavefond, gavetype, prosjekt og budsjett.
  • Automatisert håndtering av gaver og givere.  Fullautomatisert givertjeneste fra giro til ferdig bokført og bankavstemt bilag.
  • Bred støtte for digitale fakturerings- og betalingsløsninger som avtalegiro, Efaktura, EHF og kredittkort.
  • La dine givere logge seg på i portalen for å forvalte sine egne data og avtaler, og se informasjon om sitt forhold til din organisasjon
  • Ta ut gaverapporter for egen organisasjon og lokalforeninger, og rapporter til myndigheter for skattefradrag.  Håndter hele prosessen for årsmøte og søknad om/ rapportering av frifondsmidler

Hele verdikjeden i ett system

Opplev hvordan alle prosessene dine kan henge sammen, fra første kontakt med giver til ferdig ført bilag.  Spor flere dimensjoner av donor-, medlems-, frivillig-, ansatt- og styremedlemsinformasjon: demografi, gaver, donasjoner, abonnementer, ansvar og tillitsverv, tidsplaner, fadderordninger, familieforhold, kontaktpunkter, forbindelser og relasjoner, gave- og giverhistorie, oppgaver, aktiviteter og aktivitetsstatus , deltakelse og deltakelsesnivåer, reservasjoner, konfidensialitet, betalingsmåter, gruppering og kategorisering av gaver, givere, medlemmer og medlemskap med mer.