Entreprenørbransjen i aksjon på byggeplass i solnedgang
Hvorfor passer Xledger så godt for entreprenørbransjen?

I en bransje preget av høy omsetning og lave marginer må du som økonom ha verktøy som tvinger frem bedre valg i alle ledd av verdikjedene. Med automatiserte prosesser øker du både effektiviteten og kontrollen i alle prosjekter, og risikoen for underkalkulering eller kostnadsoverskridelser reduseres.

Kvinnelig CFO I Eiendom
Webinar: Hvorfor passer Xledger så bra for de som driver innenfor eiendomssektoren?

Selskaper i eiendomssektoren står nå ved et digitalt skille. Nye konkurransefortrinn skapes hver dag og det forventes at driften blir modernisert ved hjelp av ny smart teknologi. Med et moderne økonomisystem vil flere prosesser og oppgaver bli automatisert og verdifull tid vil bli frigjort til kjernekompetansen. Digitaliseringen vil endre bransjen og fremtiden avgjøres av hvem som får det til, og ikke.

kraft og energi
Webinar for CFO i kraft- og energibransjen: Kraftig omstilling

Salten Kraftsamband (SKS) har spisset virksomheten mot vannkraftproduksjon og kraftomsetning. Overgangen til et moderne ERP-system var nødvendig for videreutviklingen av selskapet. I dette webinaret som er skreddersydd for deg som økonom i kraft- og energibransjen får du høre hvordan økonomisjefen i SKS utvikler sin avdeling i en tid med historiske omstillinger.


 

To mennesker ved et PC i rollen som Controlleren
Webinar: Automatisering og beste praksis for controllere og økonomer

2020 lærte oss at stødig økonomistyring var en av de viktigste forutsetningene for at næringslivet kom seg gjennom en av de tøffeste krisene dagens ledere har møtt. Dyktige økonomiavdelinger har skapt mer robuste virksomheter, der mange har en større trygghet på egen evne til å håndtere situasjoner som ikke lar seg forutse.

Webinar. Fra oven. Foto av man med laptop foran seg og kaffekopp i den ene hånden
Webinarserie - Moderne skybasert regnskap og økonomi

Nå er det mange selskaper som endrer arbeidsmåte og utvider bruken av skytjenester. Vi har laget en webinarserie med 5 gratis webinarer for økonomiledere, der våre eksperter deler gode råd og beste praksis ved valg og innføring av skybasert økonomisystem.