Entreprenørbransjen i aksjon på byggeplass i solnedgang
Hvorfor passer Xledger så godt for entreprenør­bransjen?

I en bransje preget av høy omsetning og lave marginer må du som økonom ha verktøy som tvinger frem bedre valg i alle ledd av verdikjedene. Med automatiserte prosesser øker du både effektiviteten og kontrollen i alle prosjekter, og risikoen for underkalkulering eller kostnadsoverskridelser reduseres.

Lise Og Geir Eiendomswebinar 2022
Webinar: Hvorfor passer Xledger så bra for de som driver innenfor eiendoms­sektoren?

Selskaper i eiendomssektoren står nå ved et digitalt skille. Nye konkurransefortrinn skapes hver dag og det forventes at driften blir modernisert ved hjelp av ny smart teknologi.

kraft og energi
Webinar for CFO i kraft- og energi­bransjen: Kraftig omstilling

Salten Kraftsamband (SKS) har spisset virksomheten mot vannkraftproduksjon og kraftomsetning. Overgangen til et moderne ERP-system var nødvendig for videreutviklingen av selskapet.


 

To mennesker ved et PC i rollen som Controlleren
Webinar: Automati­sering og beste praksis for controllere og økonomer

2020 lærte oss at stødig økonomistyring var en av de viktigste forutsetningene for at næringslivet kom seg gjennom en av de tøffeste krisene dagens ledere har møtt. Dyktige økonomiavdelinger har skapt mer robuste virksomheter, der mange har en større trygghet på egen evne til å håndtere situasjoner som ikke lar seg forutse.

Controlleren som er Automatiseringsentusiasten
Webinarserie - Moderne skybasert regnskap og økonomi

Vi har laget en webinarserie med 5 webinarer for økonomiledere, der våre eksperter deler gode råd og beste praksis ved valg og innføring av skybasert økonomisystem.