Selskaper i eiendomssektoren står nå ved et digitalt skille. Nye konkurransefortrinn skapes hver dag og det forventes at driften blir modernisert ved hjelp av ny smart teknologi.

Med et moderne økonomisystem vil flere prosesser og oppgaver bli automatisert og verdifull tid vil bli frigjort til kjernekompetansen. Digitaliseringen vil endre bransjen og fremtiden avgjøres av hvem som får det til, og ikke.

I dette webinaret vil du lære mer om:

  • Hvorfor Xledger som et helhetlig 100 % skybasert økonomisystem er skreddersydd for eiendomssektoren
  • Hvordan konsernstruktur og arvelære gjør det enkelt å vedlikeholde informasjon for hele konsernet, og lett å utføre prosesser for alle, eller utvalgte, selskaper samtidig
  • Automatiserte prosesser som effektiviserer arbeidshverdagen
  • Leietakerregnskap
  • Konsolidert konsernregnskap og konsernrapportering

Varighet: 30 min.
Målgruppe: Selskaper innenfor eiendomsforvaltning

    Jeg ønsker tilgang til webinaret: Hvorfor passer Xledger så bra for de som driver innenfor eiendomssektoren?


    Når du sender inn dette skjemaet behandler vi dine persondata i samsvar med vår personvernerklæring.