Xledger gir smidig og korrekt budsjettering

Budsjett og prognose håndteres effektivt i Xledger. Systemet har ferdige visninger og rapporter som gir deg full oversikt over situasjonen i bedriften. Økonomisystemet Xledger er rollebasert. Alle roller fra prosjektledere til CEO og styreleder kan sammenligne faktiske resultater mot budsjett, prognoser for året, og drille ned til ønsket detaljnivå for spesifikke transaksjoner.

Med Xledger kan du budsjettere med brukerdefinerte dimensjoner, inkludert konto, prosjekt, kostnadssenter og leverandør/kunde. Jobber du i et konsern så kan budsjett for hvert selskap legges inn på lokalt nivå og raskt konsolideres til en oversiktlig rapport på konsernnivå, inkludert konvertering av valuta. Budsjettmodulen lar deg overføre budsjettene til avdelings- eller prosjektledere samtidig som du opprettholder den sentrale godkjenningen.

«Vi leverer oftere detaljerte rapporter og prognoser på driften og de store prosjektene. Vi er blitt dyktigere til å lese eget selskap, og integrerer oss tettere mot de operasjonelle delene av virksomheten som en aktiv støttespiller»
Aleksander Bugge, Finans Manager i KANFA Group.
KANFA Group

Xledger gir deg:

  • Ubegrensede budsjettrevisjoner
  • Budsjettering med flervaluta og flere juridiske enheter
  • BI-verktøy som inkluderer flerdimensjonal analyse
  • Import fra eksterne kilder
  • Direkte kobling med ressursplanlegging for prosjektbudsjettering
  • Sammenligning av faktiske resultater mot budsjett
  • Mulighet for desentralisert budsjettering