Innenfor eiendomsbransjen,  eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling, er det flere store selskaper som velger Xledger som sitt skybaserte økonomisystem. I Xledger jobber du transparent og sømløst på tvers av alle juridiske enheter. En rekke manuelle operasjoner er automatisert. Resultatet er bedre oversikt og høyere effektivitet.

Prosjektøkonomi for eiendom

Xledgers integrerte prosjektmodul gir deg verktøyene du trenger for å styre og følge opp selskapets eiendomsutviklingsprosjekter. Alt fra oppussing til nybygg.

Bygg- og leietakerregnskap

Xledger hjelper deg med å ha full kontroll over inntekter, kostnader, investeringer og dokumenter. Akkurat på det detaljnivået du måtte ønske.

Konsernstruktur

Xledger har en unik konsernstruktur. Vi har samlet oppsett og dataregistre på konsernnivå. Vedlikeholdet blir veldig mye enklere og du gjør endringer kun ett sted. Prosesser, som f.eks. remittering, kan gjøres for hele eller deler av selskapsporteføljen samtidig, i ett skjermbilde – for alle konti – innenlands og utenlands i norske kroner eller annen valuta.

Konsolidering

Automatisk konsoliderte regnskapsrapporter er alltid tilgjengelige og oppdaterte. Konsolideringen gir deg oversikt helt ned på bilagsnivå via full drill-down funksjonalitet.

Automatisk håndtering av forholdsmessig mva.

Har du forskjellige eiendommer eller selskaper med avvikende mva.-fradrag? Xledger kan settes opp til automatisk korrigering av inngående mva. til rett forholdsmessig sats.

Komplett bankintegrasjon med automatisk avstemming (likviditet)

Xledger er integrert med banken din. Alle inngående og utgående betalinger håndteres automatisk. Banktransaksjoner bokføres automatisk og reskontro utlignes. Til og med bankavstemming går av seg selv.

Integrasjon med andre systemer

Xledger er ferdig integrert med blant annet Fenistra og Styret.com. I tillegg er det mulighet for en rekke integrasjoner med ulike fagsystemer som brukes i eiendomsbransjen.

Vil du vite mer?

Vi inviterer til flere gratis webinarer med aktuelle temaer knyttet til skybasert ERP. Få tilgang til webinarserien “Moderne skybasert regnskap og økonomi” her 

Da vi skulle velge økonomisystem så vi at Xledger er bygd opp med en struktur som passer oss veldig godt. Vi jobber med veldig mange selskaper og det må være enkelt å oppdatere kontoplaner og jobbe på tvers av selskapene. Videre er det viktig for oss at systemet vi velger er et ekte skybasert og standardisert system. Da er vi alltid oppdatert på nyeste teknologi og slipper å tenke på oppgraderinger.
Martin Mehus, økonomidirektør i Malling & Co