Innenfor eiendomsbransjen, eiendomsforvaltning og eiendomsutvikling, er det flere store selskaper som velger Xledger som sitt skybaserte økonomisystem. I Xledger jobber du transparent og sømløst på tvers av alle juridiske enheter. En rekke manuelle operasjoner er automatisert og resultatet er bedre oversikt og høyere effektivitet.

Prosjektøkonomi for eiendom

Xledgers integrerte prosjektmodul gir deg verktøyene du trenger for å styre og følge opp selskapets eiendomsutviklingsprosjekter. Alt fra oppussing til nybygg.

Flerfirma og konsern

Xledger har en unik konsernstruktur. Vi har samlet oppsett og dataregistre på konsernnivå, dette gjør at vedlikeholdet blir mye enklere og du gjør endringer kun ett sted.

Oppgaver som bokføring, godkjenning og remittering, kan gjøres for hele eller deler av selskapsporteføljen samtidig, i ett skjermbilde – for alle konti – innenlands og utenlands i norske kroner eller annen valuta.

Boligbyggelaget TOBB, Midt-Norges største boligbyggelag, har bygget og forvaltet boliger siden 1945, og nær hver tredje innbygger i Trondheim er medlem. Organisasjonen bistår over 1000 boligselskap, og gjennom storbysamarbeidet har den store medlemsmassen forkjøpsrett til over 90.000 boliger landet rundt. I videoen under kan du høre om hvilken verdi de har fått ved å bruke Xledger som sitt økonomisystem.

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Konsolidering

Automatisk konsoliderte regnskapsrapporter er alltid tilgjengelige og oppdaterte. Konsolideringen gir deg oversikt helt ned på bilagsnivå via full drill-down funksjonalitet.

Automatisk håndtering av forholdsmessig mva.

Har du forskjellige eiendommer eller selskaper med avvikende mva.-fradrag? Xledger kan settes opp til automatisk korrigering av inngående mva. til rett forholdsmessig sats.

Fellesregistrering

Har du fellesregistrering for selskapene i konsernet? I Xledger er hele prosessen med fellesregistrering automatisert. Du trenger ikke tenke på  interne mellomværende i konsernet. Det blir håndtert automatisk i systemet.

Komplett bankintegrasjon med automatisk avstemming

Xledger er integrert med banken din. Alle inngående og utgående betalinger håndteres automatisk. Banktransaksjoner bokføres automatisk og reskontro utlignes. Til og med bankavstemming går av seg selv. Du får full oversikt over alle konti i konsernet i eget dashboard.

Integrasjon med andre systemer

Xledger er ferdig integrert med blant annet Fazile, Fenistra og Styret.com. I tillegg er det mulighet for en rekke integrasjoner med ulike fagsystemer som brukes i eiendomsbransjen.

Vil du vite mer?

Å kjøpe nytt økonomi-/ERP-system er trolig en av de vanskeligste beslutningene bedriften møter. Det er en tidkrevende prosess og ofte vil du sitte igjen med flere systemer som kan løse deres behov.  Våre eksperter  har spilt inn et webinar der vi forklarer hvorfor Xledger passer så godt for eiendomsutviklere og -forvaltere.

Webinar: Derfor passer Xledger perfekt til eiendomsbransjen