Banken direkte i økonomisystemet

Bankintegrasjonen er en sentral del av Xledger. Gjennom bankmodulen tilbyr vi integrasjon mot de fleste norske banker og en bankavtale via Xledger gjør at du vil kunne se alle banktransaksjoner og godkjenne betalinger i systemet. Du har ikke lenger behov for nettbank for betalinger. Bankavstemming skjer automatisk i systemet og bankoppgaver utføres kun i Xledger.

Kontroll på likviditeten uten å sjekke nettbanken

Med den integrerte bankløsningen i Xledger har du alltid oppdatert bankinformasjon lett tilgjengelig direkte i systemet. Samtidig får du totaloversikt over forventede inn- og utbetalinger noe som igjen gjenspeiles i likviditetsprognosen i systemet. Ved å registrere et likviditetsbudsjett ser du raskt hvordan prognosene forholder seg i henhold til budsjettet. Dette bidrar til en mer effektiv og oversiktlig likviditetsstyring. Xledger har funksjonalitet som effektiviserer arbeidsdagen for både regnskapsfører og bedriften.

  • Bank dashboard
  • Alltid oppdatert saldobalanse
  • Oversikt over kontantstrøm, inkludert flervaluta
  • Prognose for kontantstrøm, inkludert fakturaer som ikke er godkjent
  • OCR-innbetaling

Automatisert bankavstemming og likviditetsstyring

Xledger gjør arbeidsdagen enklere.  Dette er bare et lite utvalg av alle prosesser som er automatisert:

  • Automatisert betalingsprosess
  • Automatisk bokføring av transaksjoner fra bankutskrift
  • Automatisk bankavstemming
  • Automatiske bokføringsforslag
  • Automatisk faktureringsprosess

Vi har en tendens til å tro at digitalisering handler om å utvikle og anvende apper. Faktum er at ERP-systemet er motoren i en digitaliseringsstrategi. Selve navet for å holde oversikt over alt som skjer i bedriften. Å velge en ekte skybasert løsning (SaaS) øker mulighetene for forenkling og automatisering, sier Bo Hjort Christensen. Han peker på Xledgers integrasjon av banken i økonomisystemet som et eksempel. Automatisk oppdatering av valutakurser er en annen.

Hva sier våre kunder?