Få full oversikt over lønnsomheten i dine prosjekter

Xledger gir komplett oversikt over prosjektstyring og prosjektøkonomi for bedrifter som selger konsulenttjenester. Som daglig leder, økonomisjef eller prosjektleder i en bedrift som selger konsulenttjenester, så vet du hvor viktig det er å sikre gode prosesser ved innsalg av nye prosjekter. Samtidig er det helt nødvendig å ha full oversikt over lønnsomheten i alle pågående prosjekter.

Det har stor verdi å kunne:

  • identifisere lønnsomheten i hvert prosjekt
  • identifisere økonomisk risiko
  • se hvilke prosjekter som overskrider antall timer eller kostnader
  • sikre at kostnader knyttes til riktig prosjekt og kunde før fakturering

Xledger inneholder alt du trenger innenfor økonomistyring og prosjektregnskap ved salg av konsulenttjenester. Systemet håndterer prosjektkostnader og fakturering, ressursplanlegging og budsjettering, timeregistrering og utlegg. Du trenger ingen sidesystemer eller ekstra moduler. Systemet er skybasert. Det betyr at du alltid har tilgang til de siste oppdaterte prosjekt- og regnskapstallene og kan ta kvalifiserte beslutninger basert på nøyaktige data.

Timeregistrering og automatisert fakturering

I konsulentbedrifter er de ansatte ofte på reise eller ute hos kunder og trenger tilgang til timeføringen. Med Xledger sin app er det enkelt å rapportere timer og utlegg.

  • Dine ansatte kan registrere timer fra mobil, eller hvilken som helst enhet
  • Prosjektlederen har umiddelbart tilgang til tallene
  • Alle timer registreres på ett sted én gang. Etter godkjenning går de automatisk videre til fakturagrunnlag for hver enkelt kunde og prosjekt.

Moderne ERP-system i skyen for bedrifter som selger konsultenttjenester

Xledger er et moderne, skybasert system, alltid oppdatert med nyeste teknologi og funksjonalitet. Har du tilgang til internett, så har du tilgang til Xledger. En rekke forretningsprosesser er automatisert. Det betyr at flere oppgaver kan utføres uten at det er behov for å øke antall ressurser. Ledelsen, økonomiavdelingen og prosjektlederne får mer tid til planlegging og oppfølging av kunder og prosjekter. Xledger er en skalerbar og fleksibel løsning som passer for alle som jobber med prosjekter, rådgivning og konsulentvirksomhet, der tid er det som gir verdi for bedriften.

Vil du vite mer?

Å kjøpe nytt økonomi-/ERP-system er trolig en av de vanskeligste beslutningene bedriften møter. Det er en tidkrevende prosess og ofte vil du sitte igjen med flere systemer som kan løse deres behov. Xledger passer ikke for alle – for å gi deg et godt og ærlig råd på om vår løsning passer din bedrift har vi utviklet en svartjeneste. På under fem minutter får du vite hvorvidt dere bør beholde Xledger i utvalget av systemer som dere er nysgjerrige på.

Kontakt oss for mer informasjon