Mange virksomheter innenfor kraft- og energibransjen står nå foran et paradigmeskifte. De sitter i dag med utdaterte og tunge forretningssystemer som er ressurskrevende og kostbare. Systemene er mange, dyre å vedlikeholde og krever mye manuelt arbeid. Følger de ikke med i den digitale utviklingen vil det få store konsekvenser for lønnsomheten, effektiviseringen og utviklingen av selskapet.

Et moderne ERP-system for kraft- og energibransjen

Ved å benytte et skybasert ERP-system som Xledger blir manuelle oppgaver og prosesser automatisert og effektivisert. Systemet er et alt-i-ett system hvor alle deler av systemet er integrert med hverandre og bransjens egne fagsystemer. Xledger skaleres i takt med utviklingen av selskapet.

Frigjør verdifull tid

Automatisering og effektivisering av oppgaver innenfor økonomi og regnskap skal fungere som en usynlig hånd som tar over tunge manuelle oppgaver. Det skal være enkelt å jobbe sømløst på tvers av selskapene i et konsern.

I ERP-systemet Xledger finnes det en unik konsernstruktur. Det gjør det er enkelt å vedlikeholde informasjon for hele konsernet og lett å utføre prosesser for alle, eller utvalgte, selskaper samtidig. Du jobber i ett skjermbilde og kan enkelt følge med på den økonomiske situasjonen i konsernet, eller selskapet, via ditt eget dashboard. Du har tilgang til forhåndsdefinerte rapporter og du kan velge å definere dine egne rapportmodeller. All data er tilgjengelige i sanntid slik at viktige avgjørelser kan tas raskt.

Møter de strenge kravene til sikkerhet

Virksomheter innenfor kraft- og energibransjen har strenge krav til sikkerhet i sine digitale informasjonssystemer. Feil i program- eller maskinvare kan føre til store konsekvenser for driften. Xledger tilfredsstiller kravene til sikkerhet som stilles i Kraftberedskapsforskriften.

Under evalueringen av ulike systemer erfarte vi at andre kraftselskaper bruker ERP-systemet Xledger og basert på deres erfaringer valgte vi å se på denne løsningen. Det viste seg at Xledger skiller seg ut fra øvrige systemer. Systemet er brukervennlig og kan skaleres i forhold til våre behov.

Xledger tilfredsstiller også våre  krav til sikkerhet. Viktig er også at den årlige kostnaden på systemsiden går ned i tillegg til at vi slipper vedlikeholds- og oppgraderingskostnader underveis, bekrefter Ken Andrè Johansen, økonomisjef i Salten Kraftsamband.

Kraftselskaper velger Xledger

I videoen under får du svar på hvorfor flere kraftselskaper velger Xledger som nytt økonomisystem.

Vil du vite mer om hvordan Xledger passer til virksomheter i kraft- og energibransjen?

Å kjøpe nytt økonomi-/ERP-system er trolig en av de vanskeligste beslutningene bedriften møter. Det er en tidkrevende prosess og ofte vil du sitte igjen med flere systemer som kan løse deres behov. Xledger passer ikke for alle. For å gi deg et godt og ærlig råd på om vår løsning passer din bedrift har vi utviklet en svartjeneste. På under fem minutter får du vite hvorvidt dere bør beholde Xledger på listen over systemer som dere vil se nærmere på.

Få markedets raskeste og mest ærlige svar