Fakturering og salgsordre fleksibelt, raskt og enkelt

Xledger har komplett funksjonalitet for ordre og fakturering. Dette er fullt integrert med prosjektregnskap, kundereskontro og hovedbok. Fakturering kan skje lokalt, eller fullt automatisert med sentral fakturaprint og distribusjon. Det er støtte for eFaktura, PDF-faktura, papirfaktura, systemfaktura (mellom bedrifter som bruker Xledger) samt import av fakturagrunnlag. Du bestemmer selv.

Prosjektfakturering

Fakturering av prosjekt – løpende, etter fastpris og samlefaktura per kunde. I kombinasjon med prosjektmodulen kan du fakturere basert på timeføring, reiseregninger og viderefakturering av inngående faktura.

Salgsordre

Salgsordre kan opprettes manuelt, via egne maler eller ved å opprette en ordre som blir overført til fakturering. Det er flere muligheter til å legge inn rabatter og kundespesifikke priser. Du kan velge å definere prislister og rabattmatriser for hele sortimentet, for en produktgruppe eller et spesifikt produkt. På samme måte kan du knytte pris- og rabattmatriser til en kundegruppe eller en spesifikk kunde.

Abonnementsfakturering

Abonnement kan legges opp der faktureringen skal skje automatisk til definerte tidspunkter. Eksempelvis ved utleie, abonnement, serviceavtaler og liknende.  Du kan legge inn valgfri frekvens og  Xledger genererer fakturagrunnlaget automatisk.

Massefakturering

Fakturering av eksempelvis deltakeravgift, der mange mottakere skal ha samme faktura, kan enkelt utføres i Xledger.

Donasjoner

Mulighet for å opprette fakturaer uten ferdigutfylt beløp. Dette kan for eksempel brukes av organisasjoner som får donasjoner fra privatpersoner.

Xledger gir deg:

  • Automatisk føring av gjentakende faktura
  • Automatisert tids- og kostnadsfakturering
  • Opprettelse av salgsordre enkeltvis, og gjentakende
  • Abonnementsfaktura
  • Donasjonsfaktura
  • Massefaktura
  • Automatisk håndtering av royalties og provisjoner
Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.