Om Xledger – vår historie

Historien til Xledger startet på slutten av 90-tallet. Jarle Sky, som var hovedarkitekt og produktansvarlig for Agresso, bodde i Palo Alto i California og opplevde introduksjonen av internett. Han ble raskt overbevist om at denne plattformen kom til å bli helt sentral for hvordan bedrifter skulle operere i tiden fremover. Jarle besluttet sammen med to andre tidligere kolleger, Lennart Grøtt Holen og May Helen Kvarberg, å starte opp en helt ny virksomhet med internett som plattform. Dette var i 2000, og grunnlaget for Xledger var lagt.

Det skybaserte ERP-systemet Xledger ble lansert i Norge i 2005. Vårt kontor i Stockholm åpnet i 2009 og kort tid etter åpnet vi kontor i Bristol i England og i Colorado i USA. Xledger er også representert i Danmark via partnere. Vi har kunder som bruker Xledger i mer enn 50 land.

Mange leverandører av økonomisystemer følger nå etter og leverer skytjenester. Noen flytter tradisjonelle systemer til skyen, mens andre begynner med nyutvikling. Xledger er født i skyen og utviklet siden 2000. Et ekte skybasert ERP-system – med den bredden og funksjonaliteten som kreves for økonomistyring i større bedrifter – det kan ingen utvikle over natten.