Om Xledger – vår historie

Historien startet på slutten av 90-tallet. Jarle Sky, som var hovedarkitekt og produktansvarlig for Agresso, bodde i Palo Alto i California og opplevde introduksjonen av internett. Han ble raskt overbevist om at denne plattformen kom til å bli helt sentral for hvordan bedrifter skulle operere i tiden fremover. Jarle besluttet sammen med to andre tidligere kolleger, Lennart Grøtt Holen og May Helen Kvarberg, å starte opp en helt ny virksomhet med internett som plattform. Dette var i 2000, og grunnlaget for Xledger var lagt.

Det 100 % skybaserte ERP-systemet Xledger ble lansert i Norge i 2005. I dag har vi kontorer i Oslo, Stockholm, Bristol og i Colorado. Xledger er også representert i Danmark via partnere. Vi har nå kunder i mer enn 50 land.