Support

Support i Xledger håndteres av vår dyktige supportavdeling. Xledger tilbyr support og brukerstøtte til regnskapsbyråer og kunder av Xledger. Det er utnevnte superbrukere som har tilgang til supporttjenestene via Xledger Serviceportal. Regnskapsbyråene ivaretar supportfunksjonen ovenfor sine kunder. Ta kontakt med din systemleverandør (regnskapsbyrå eller forhandler) for brukerspørsmål dersom din bedrift ikke er direktekunde av Xledger AS.

Xledger tilbyr support via:

  • Hjelpetekster og videoer inne i systemet
  • Flere oppgraderinger hvert år med tilhørene dokumentasjon
  • Webinar for brukere
  • Direkte support for regnskapsbyråer og direktekunder

Konsulenttjenester

Xledger sin konsulentavdeling tilbyr bistand innenfor kartlegging, implementering, tilpasning og vedlikehold av Xledger. Konsulentene har bred kompetanse innenfor Xledger og lang erfaring med implementering av forretningssystemer, virksomhetsstyring og tilpasning av forretningsprosesser. Våre seniorkonsulenter og sertifiserte prosjektledere (PMP og/eller PRINCE2) har solid erfaring fra relevante fagområder som økonomi og regnskap, lønn, logistikk, prosjektstyring og rapportering. Våre konsulenter bistår med alt fra å lede større implementerings- og endringsprosjekter til å assistere den enkelte bruker. Vi har utviklet en egen metodikk som skal sikre en effektiv og riktig implementering av Xledger. Metodikken er basert på lang erfaring med skybaserte løsninger og beste praksis. Rask og enkel implementering er en av fordelene med skybaserte løsninger som Xledger. Les hva noen av kundene sier her >>

Support kontakt og konsulentbistand

I Xledger Serviceportal kan superbrukere sende inn supporthenvendelser, bestille konsulentbistand, se tidligere innmeldte saker, samt finne veiledninger og informasjon om ulike rutiner. 

Superbrukere i Xledger kan logge inn i Xledger Serviceportal.

Banker og andre som ikke er sertifiserte superbrukere kan kontakte Support ved å benytte e-post.

Xledger utfordret oss til å tenke gjennom hvordan vi gjør oppgavene våre. De fikk oss rett og slett til å endre hvordan vi jobbet. Og fremdeles er det mye vi kan hente ut.

Knut Øyvind Myklebust, Regnskapssjef i Tussa