Entreprenørbransjen er en bransje som opplever sterk vekst, samtidig som de er svært presset på marginer. Ved å digitalisere og automatisere manuelle arbeidsprosesser i byggnæringen vil risikoen for underkalkulering eller kostnadsoverskridelser reduseres, og kontrollen på lønnsomheten i hvert enkelt prosjekt økes.

En strømlinjeformet samhandling mellom ansatte, byggeplass og varelager forenkler prosessene rundt vareflyt og kapasitetsplanlegging. Via et enkelt tastetrykk på ipad eller mobil kan ansatte registrere timeforbruk, følge opp lager og  ha kontroll på alle løpende oppgaver i prosjektet.

Alt-i-ett-system tilpasset entrepenører

Å oppdatere flere systemer daglig stjeler tid og ressurser. I Xledger har du alt du trenger for å administrere dine bygg- og anleggsprosjekter samlet i ett og samme erp-system. Med automatiserte prosesser øker du effektiviteten og kontrollen i dine prosjekter.

Innsikt og oversikt

Via dashboardet ditt får du full innsikt til nyeste data og dynamiske rapporter slik at du til enhver tid har oversikt over lønnsomheten i dine prosjekter. Med tilgang til oppdatert informasjon kan du ta beslutninger basert på rapporter og analyser i sanntid, hvor som helst og når som helst.

Integrasjoner for entrepenører

Xledger kan integreres med en rekke fagsystemer, som for eksempel SmartDok, ISY og SpeedyCraft.

Vil du vite mer?

Å kjøpe nytt økonomi-/ERP-system er trolig en av de vanskeligste beslutningene bedriften møter. Det er en tidkrevende prosess og ofte vil du sitte igjen med flere systemer som kan løse deres behov. Xledger passer ikke for alle. For å gi deg et godt og ærlig råd på om vår løsning passer din bedrift har vi utviklet en svartjeneste. På under fem minutter får du vite hvorvidt dere bør beholde Xledger på listen over systemer som dere vil se nærmere på.

Få markedets raskeste og mest ærlige svar