Entreprenørbransjen øker kontrollen ved å digitalisere. Ved digitalisering og automatisering av arbeidsprosesser vil risikoen for underkalkulering eller kostnadsoverskridelser reduseres. Samtidig øker kontrollen på lønnsomheten i hvert enkelt prosjekt økes.

En strømlinjeformet samhandling mellom ansatte, byggeplass og varelager forenkler prosessene rundt vareflyt og kapasitetsplanlegging. Via et enkelt tastetrykk på ipad eller mobil kan ansatte registrere timeforbruk, følge opp lager og  ha kontroll på alle løpende oppgaver i prosjektet.

Alt-i-ett-system tilpasset entrepenører

Å oppdatere flere systemer daglig stjeler tid og ressurser. I Xledger har du alt du trenger for å administrere dine bygg- og anleggsprosjekter samlet i ett og samme erp-system. Med automatiserte prosesser øker du effektiviteten og kontrollen i dine prosjekter.

Integrasjoner for entrepenører

Xledger kan integreres med en rekke fagsystemer, som for eksempel SmartDok, ISY, SpeedyCraft og Contracting Works.
Stavanger Installasjon sparte to arbeidsdager på å bruke integrasjonen mellom Xledger og Contracting Works.

Innsikt og oversikt

Via dashboardet ditt får du full innsikt til nyeste data og dynamiske rapporter slik at du til enhver tid har oversikt over lønnsomheten i dine prosjekter. Med tilgang til oppdatert informasjon kan du ta beslutninger basert på rapporter og analyser i sanntid, hvor som helst og når som helst.

HAB Construction er blant landets 50 største bygg- og anleggsentreprenører. Selskapet har femdoblet omsetningen de siste fem årene, og med et slikt voldsomt driv har mange av medarbeiderne opplevd å få mer ansvar. For økonomisjefen er god innsikt, tall og analyser helt avgjørende for å kunne gi styret, ledergruppen og prosjektlederne et riktig bilde av «rikets tilstand» og sikre lønnsomme og bærekraftige prosjekter.

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

 

Kontakt oss for mer informasjon