Xledger har ferdige integrasjoner til dine fagsystemer

Integrasjoner med Xledger er tilgjengelig for en rekke fagsystemer. Eksempelvis kunde- og leverandørdata, kunde- og leverandørtransaksjoner, hovedbokstransaksjoner, kassedata, ansattdata, produkter og bankinformasjon.

Her ser du et utvalg av ferdige integrasjoner i Xledger. Dette er kun en smakebit. Kontakt oss for mer informasjon om integrasjoner.

ConnectMyApps

ConnectMyApps er en web-basert plattform som har pre-konfigurerte integrasjoner mellom Xledger og annen programavare som bedriften benytter. ConnectMyApps lar brukerne raskt og enkelt koble sammen ulike apper og utnytte synergieffektene mellom disse; automatisere vanlige forretningsprosesser, redusere unødvendig administrasjon og forbedre kontroll. Les mer om tjenesten hos ConnectMyApps.

Fenistra for eiendomsforvaltning

Xledger har ferdig integrasjon til Fenistra. Integrasjonen gir deg full oversikt og kontroll over økonomien i eiendomsselskaper med data i sanntid. Les mer om løsningen hos Fenistra.

Styret. com for borettslag og sameier

Styret.com med kobling til Xledger gir styret i borettslag og sameier oversikt over eiendom, mennesker og økonomi i en intuitiv styreportal. Les mer om løsningen hos Styret.com.

Kassesystemer

De fleste kassesystemer kan integreres med Xledger. Innen 1. januar 2019 skulle alle salgspunkt i Norge være tilpasset nytt regelverk. Våre samarbeidspartnere er klare for kassaloven. Kontakt oss for komplett oversikt over hvilke kassesystemer som enkelt integreres med Xledger.

Kredittkortimport

Føring av reiseregninger trenger ikke være tidkrevende og irriterende. Det skal være enkelt og greit slik at du kan bruke tiden din på andre ting. Xledger støtter import av transaksjoner i forbindelse med føring av reiseregning. Det er støtte for import fra Eurocard og First Card fra Nordea.

Vi støtter integrasjoner med bruk av:

  • GraphQL
  • Webtjenester
  • Excel/JSON import og eksport
  • SOAP

 

Se flere tilleggstjenester i Xledger