Innsikt i økonomien med rapporter og dashboard

Innsikt i egen virksomhet er kritisk for å lykkes. Rapportering og analyse kan være komplisert og tidkrevende hvis alt skal utføres manuelt og i flere systemer. Xledger er designet for å gi deg oppdatert innsikt og oversikt over den økonomiske situasjonen – til enhver tid. Ettersom Xledger er en ekte skytjeneste har du umiddelbar tilgang til data i sanntid for alle deler av din bedrift. Har dere flere lokasjoner eller selskaper så kan alle ledere ha innsikt i sin del av virksomheten.

I Xledger har du tilgang til omfattende dashboards, visninger og rapporter. Alle brukere har dashboards basert på sin rolle og kan gjøre spørringer på flere nivåer. Du kan drille deg ned til enkelttransaksjoner for å se alle sammenhenger, eller få en 360 graders visning av situasjonen i bedriften. Ettersom Xledger har alt i ett system er det enkelt å få oversikt over totalbildet.

Innsikt i sanntid gir trygghet til å ta de riktige beslutningene.

  • Du kan generere rapporter for jevnlig bruk eller for det som gjelder akkurat nå. Xledger oppretter og distribuerer rapporter automatisk
  • Med en oppetid på 99.9% 24/7/365 har du alltid tilgang til rapporter og analyseverktøy
  • Drill deg ned til hver enkelt transaksjon eller se det store bildet i en 360° analyse av virksomheten
  • Xledger’s flex-skjermbilder lar deg filtrere, sortere, analysere og eksportere data
  • Du får god oversikt over estimatene for alle prosjekter i dashboardet som er satt opp slik du vil ha det
  • Konsolideringen skjer automatisk. Du kan rapportere løpende og trenger ikke vente til månedsslutt.

Den moderne CFO

Rollen til CFO har utviklet seg mye på kort tid, fra å være noenlunde oversiktlig til nå å være sammensatt og kompleks. CFO har en strategisk viktig rolle med et bredt nedslagsfelt. Graden av endring er nok til å ta pusten fra de fleste, og få andre stillinger møtes med flere og mer allsidige krav.

Med innsikt fra CFOer i fremtredende norske virksomheter, eksperter på økonomisk utvikling og fakta fra internasjonale studier har vi laget en guide for moderne økonomiledere; Slik jobber de mest effektive økonomiavdelingene.

Les mer og last ned vår CFO whitepaper her!