Repstad Anlegg holder til i Søgne og er en av Sørlandets største maskinentreprenører. De har siden 1950 gjennomført prosjekter knyttet til utbygging, vei, vann og avløp i hele Sørlandsregionen.

Reptad Anlegg valgte skybasert tidlig

Repstad Anlegg tok i bruk Xledger allerede i 2009, og har siden den gang opplevd å få flere og flere av prosessene knyttet til regnskap og administrasjon automatisert.

—Det er store fordeler med en skyløsning, både i forhold til tidsbesparinger, og med tanke på bedre tilgang på styringsinformasjon for ledelsen, sier CFO i Repstad Anlegg, Rolf Stig Prestvold.

Rolf Stig er ansatt i VIEW Ledger og er utleid som CFO i Repstad Anlegg. Han var med da selskapet flyttet økonomiprosessene opp i skyen.

— Vi brukte mye tid i starten på opplæring. Det var viktig å få prosjektlederne hos oss trygge på oppgavestyringen og arbeidsflyten i systemet. Det at vi satt av god tid til dette tror jeg har vært nøkkelen til suksess. Selve systemet i seg selv vil ikke gi gevinster så lenge man ikke endrer måten det jobbes på.

Vekst og utvikling både hos Reptad og i Xledger

Repstad Anlegg har alltid hatt høye ambisjoner, helt siden gründeren Jostein Repstad startet med en traktor i 1950. Da var hesten den største konkurrenten. Siden den gang har de både vokst og fått flere ben å stå på forretningsmessig.

— Litt av driveren ved å bytte økonomisystem var å håndtere vekst på en enklere måte. Vi har kunnet ta i bruk ny funksjonalitet og legge til nye prosjekter etter behov, forteller Prestvold. Funksjonaliteten i systemet har jo også utviklet seg og det har også vært grunnen til at Repstad har vært fornøyd med systemet. Det at Xledger er et system det satses på og investeres i for kontinuerlig forbedring er viktig.

— Vi scannet for eksempel bilag da vi startet opp med Xledger, men nå kommer jo fakturaene våre inn som EHF. Både hastigheten og arbeidsflyten i systemet har blitt enda bedre, tilføyer Prestvold.

Bedre kontroll og oversikt

Driftsleder i Repstad Anlegg Endre Myran, kan fortelle at hans rolle ble betydelig endret da de tok i bruk prosjektmodulen i Xledger.

— Vi har så mange prosjekter pågående samtidig, som involverer alt fra kontraktsforhandlinger og underentreprenører, innkjøp av varer, ledelse av egne ansatte til gjennomføring og sluttoppgjør. Før brukte jeg mye tid bare på å få oversikten. Vi hadde ikke et system som samlet denne informasjonen.

— Vi har også fått bedre kontroll på timeforbruket ved at timefangsten overføres fra fagsystemet SmartDok til Xledger og legger grunnlaget for lønnskjøring, fortsetter han.

Prestvold legger til at ledelsen har også fått bedre oversikt over sentral styringsinformasjon.

— Vi har fått bedre kontroll over likviditeten og vi kan raskt se resultat og balanse i systemet. Spørremulighetene er gode i Xledger og det betyr at vi har større mulighet til å igangsette raske og korrekte tiltak, fordi dataene er mer à jour, avslutter han.

Partner: VIEW Ledger

Publisert: juni 2020
Skrevet av: VIEW Ledger
Les vår guide med innsikt som er relevant for CFO i entreprenørbransjen!