Arbeidsflyt i Xledger gjør jobben med regnskap og økonomi enklere

Xledger digitaliserer og automatiserer en rekke prosesser fra kostnadsrapportering og godkjenning til logistikk og innbetaling. I hver arbeidsflyt kan du spore hendelser og lage eget godkjenningsoppsett.

Opplev arbeidsflyten for:

  • Fakturering
  • Timeføring
  • Utleggsrapporter
  • Innkjøpsordre
  • Bilagsføring
  • Betalinger
Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Bedre kontroll med kostnader og utbetalinger

Med arbeidsflyten i Xledger kan du automatisere internkontrollen for godkjenning av kostnader og utbetalinger. Jobber dere i prosjekt, kan hele prosjektteamet styre alt fra timeføring og ressursplanlegging til regnskap og fakturering.

Xledger gir deg:

  • Varslingsoppsett for åpne oppgaver
  • Registrering, kontroll og godkjenning av timer og kostnader på mobil
  • Apper for smarttelefoner
  • All aktivitet i en arbeidsflyt er logget med bruker ID og dato- og tidsstempel