Arbeidsflyt i Xledger gjør jobben med regnskap og økonomi enklere

Xledger digitaliserer og automatiserer en rekke prosesser fra kostnadsrapportering og godkjenning til logistikk og innbetaling. For alle arbeidsflyter kan du spore hendelser og lage eget godkjenningsoppsett.

Opplev arbeidsflyten for:

  • Fakturering
  • Timeføring
  • Utleggsrapporter
  • Innkjøpsordre
  • Bilagsføring
  • Betalinger

Bedre kontroll med kostnader og utbetalinger

Med arbeidsflyten i Xledger kan du automatisere internkontrollen for godkjenning av kostnader og utbetalinger. Jobber dere i prosjekt, kan hele prosjektteamet styre alt fra timeføring og ressursplanlegging til regnskap og fakturering.

Xledger gir deg:

  • Varslingsoppsett for åpne oppgaver
  • Registrering, kontroll og godkjenning av timer og kostnader på mobil
  • Apper for smarttelefoner
  • All aktivitet i en arbeidsflyt er logget med bruker ID og dato- og tidsstempel