Banken direkte i økonomisystemet

Xledgers bankintegrasjon er en sentral del av økonomi- og regnskapssystemet. Gjennom bankmodulen tilbyr vi integrasjon mot de fleste norske banker og en bankavtale via Xledger gjør at du vil kunne se alle banktransaksjoner og godkjenne betalinger i systemet. Du har ikke lenger behov for nettbank for betalinger. Bankavstemming skjer automatisk i systemet og bankoppgaver utføres kun i Xledger.

Kontroll på likviditeten uten å sjekke nettbanken

Med Xledgers bankintegrasjon har du alltid oppdatert bankinformasjon lett tilgjengelig direkte i systemet. Samtidig får du totaloversikt over forventede inn- og utbetalinger noe som igjen gjenspeiles i likviditetsprognosen i systemet. Ved å registrere et likviditetsbudsjett ser du raskt hvordan prognosene forholder seg i henhold til budsjettet. Dette bidrar til en mer effektiv og oversiktlig likviditetsstyring. Xledger har funksjonalitet som effektiviserer arbeidsdagen for både regnskapsførere og bedriften.

  • Eget dashboard for bank
  • Alltid oppdatert saldobalanse
  • Oversikt over kontantstrøm, inkludert flervaluta
  • Prognose for kontantstrøm, inkludert fakturaer som ikke er godkjent
  • OCR-innbetaling

Automatisert bankavstemming og likviditetsstyring

Xledger gjør arbeidsdagen enklere.  Dette er bare et lite utvalg av alle prosesser som er automatisert:

  • Automatisert betalingsprosess
  • Automatisk bokføring av transaksjoner fra bankutskrift
  • Automatisk bankavstemming
  • Automatiske bokføringsforslag
  • Automatisk faktureringsprosess

Vi har en tendens til å tro at digitalisering handler om å utvikle og anvende apper. Faktum er at ERP-systemet er motoren i en digitaliseringsstrategi. Selve navet for å holde oversikt over alt som skjer i bedriften. Å velge en ekte skybasert løsning (SaaS) øker mulighetene for forenkling og automatisering, sier Bo Hjort Christensen. Han peker på Xledgers integrasjon av banken i økonomisystemet som et eksempel. Automatisk oppdatering av valutakurser er en annen.

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Egne banksentralerSDC Bank Logo
Filutveksling via SDC
Tietoevry Logo
Filutveksling via Tietoevry