Rollen til CFO har utviklet seg fra å være noenlunde oversiktlig til sammensatt og kompleks. Tidligere befant avdelingen seg i bakgrunnen og hadde ansvar for regnskap, rapporter og økonomisk regelverk. Nå er rollen strategisk viktigere, med et bredere nedslagsfelt. CFO er viktigste rådgiver for CEO.

Jeg bruker mye tid på å snakke med økonomiledere i store selskaper på tvers av ulike bransjer. Det er et mønster at CFO er sentral i arbeidet med forretningsstrategi, og håndterer spørsmålsstillinger på markeds- og teknologisiden, sier Ove Jørgen Carlsen, administrerende direktør i Xledger.

Samtidig sklir funksjonsgrensene i ledergruppen i større grad inn i hverandre.

En velfungerende ledergruppe er som et godt lag der spesialister spiller hverandre gode. Diskusjonene i denne gruppen bør baseres på innsikt og fakta, og det spinner ut fra CFOs domene ,fortsetter han.

VI HAR UTFORMET EN WHITEPAPER MED INNSIKT SOM ER RELEVANT FOR MODERNE ØKONOMIDIREKTØRER. LES MER OG LAST DEN NED HER.

Økonomidirektørens fire ansikter

Den moderne CFO skal være den viktigste leverandøren av analysene bak beslutningene.

Moderne, skybaserte løsninger for analyse gjør at økonomiavdelingen får en dypere innsikt om «rikets tilstand» som grunnlag for strategisk selskapsutvikling.

Det betyr også at CFO-en og økonomiavdelingen går gjennom en endringsprosess.

Automatisering og standardisering er viktige virkemidler for å muliggjøre transformasjonen av økonomiavdelingen, sier Carlsen.

Deloitte snakker om CFO sine fire ansikter:

  • Forvalteren – sikrer overholdelse av finansielt lovverk, regnskap og kommuniserer utfordringer knyttet til verdi og risiko til styret.
  • Administratoren – administrerer en effektiv økonomiavdeling som er en støttefunksjon for virksomheten: Finansiell planlegging og analyse, overvåking av omsetning, skatt etc.
  • Strategen – er midt i virksomhetens strategiske valg og retning, og er sentral i planlegging av vekst og langsiktige investeringer.
  • Katalysatoren – bidrar til endring, både i økonomiavdelingen og bedriften som helhet. Forbedring av forretningsprosesser, prising av varer og tjenester og forretningsutvikling kan styrkes basert på innsikten økonomiavdelingen kan bidra med.

Teknologi er ryggraden i økonomi

Ifølge en undersøkelse fra Brainyard i 2019 har en gjennomsnittlig CFO 12 ansvarsområder. De lister oppgaver som prognoser og prediktiv innsikt, budsjettering, rapportering, strategisk planlegging, risikostyring og dataanalyser. Fellesnevneren for å kunne utfylle rollene og ansvarsområdene, uten at noen blir nedprioritert, er teknologi og data. Stadig flere tradisjonelle oppgaver i økonomiavdelingen vil automatiseres og overføres til verktøy som blant annet bruker maskinlæring. For de nye oppgavene vil det være kritisk å ha kontroll på virksomhetens data.

En CFO er en leverandør av data og innsikt, og en sparringspartner på teknologisiden, sier Carlsen og klargjør fellesnevnere på en moderne CFO:

  • Prioriterer det som skaper vekst
  • Er en konstruktiv rådgiver for CEO
  • Vet hvilke områder som er viktigst å støtte på tvers av virksomheten
  • Bruker data og verktøy som hjelper virksomheten til å yte bedre og skape større verdier
  • Endrer økonomiavdelingens oppgaver i takt med den teknologi, prosesser og forretningsmodeller som til enhver tid påvirker virksomheten.

Det å velge nytt økonomi-/ERP-system er en vanskelig beslutning. For å gi deg ærlige og riktige råd, vil en av våre rådgivere raskt avdekke om Xledger bør beholdes i utvalget av systemer dere er nysgjerrige på.

Få ærlige råd om Xledger passer for din bedrift