Inspirasjonsguiden for den moderne CFO i 2023.

Næringslivet preges av usikkerhet. Stadige og hyppige endringer er en ventet norm, og de som lykkes best evner å se lengre frem. Suksessrike ledere vil defineres av hvordan de klarer å håndtere det overraskende og ukjente. I dette bildet må en trene sine evner til å ta raske valg, og gode prioriteringer. Fellesnevneren for å kunne utfylle økonomiavdelingens roller og ansvarsområder er mennesker som mestrer teknologi og data.

Moderne, skybaserte økonomisystem gjør at økonomene får en dypere innsikt om «rikets tilstand» som grunnlag for strategisk selskapsutvikling. Bruk av automatiserte rapporter og analyser sikrer innsikt og prognoser som gir grunnlag for å være en strategisk retningsgiver for bedriften.

En moderne CFO er en leverandør av data og innsikt, og en sparringspartner på teknologisiden.

I denne inspirasjonsguiden finner du:

  • Innsikt fra CFOer i fremtredende norske virksomheter, som eiendomsforvalteren Malling & Co, IT-sikkerhetsselskapet Netsecurity og telekom-selskapet Northcom
  • Råd til hvordan lykkes best mulig de første 100 dager som ny CFO
  • Intervjuer med eksperter/professorer på økonomisk utvikling, innovasjon og bærekraft
  • Fakta fra internasjonale studier

    Last ned og bli inspirert