Inspirasjons­guide for den moderne CFO

Moderne CFO er leverandør av data og innsikt, og en sparrings­partner innenfor teknologi og bærekraft.

CFOer og eksperter deler erfaringer

Moderne CFO har en viktig rolle i håndtering av svingninger i næringslivet og markedet generelt. Suksess avhenger av  evnen til å navigere i usikkerhet og omfavne endring. CFO står overfor nye utfordringer og muligheter som krever raske valg og gode prioriteringer. For å kunne dekke økonomiavdelingens ansvarsområder er det viktig med mennesker som mestrer teknologi og data.

I vår inspirasjonsguide for CFO kan du lese om viktige temaer for dagens økonomisjefer. Du kan lese om viktigheten av å ta i bruk ny teknologi og utnytte datadrevet innsikt. Erfarne ledere og eksperter deler verdifulle perspektiver. Få tips til hvordan du håndterer den første kritiske perioden som CFO samt veiledning for bruk av moderne skybaserte økonomisystemer.

Moderne, skybaserte økonomisystemer gjør at økonomene får en dypere innsikt i «rikets tilstand» som grunnlag for strategisk selskapsutvikling. Bruk av automatiserte rapporter og analyser sikrer innsikt og prognoser som gir grunnlag for å være en strategisk retningsgiver for bedriften.

Last ned og bli inspirert:

  • Innsikt fra CFOer i fremtredende norske virksomheter, som eiendomsforvalteren Malling & Co, IT-sikkerhetsselskapet Netsecurity og telekom-selskapet Northcom
  • Råd til hvordan lykkes best mulig de første 100 dager som ny CFO
  • Intervjuer med eksperter/professorer på økonomisk utvikling, innovasjon og bærekraft
  • Fakta fra internasjonale studier

    Last ned og bli inspirert

    Når du sender inn dette skjemaet behandler vi dine persondata i samsvar med vår personvernerklæring.