Moderne CFOer må ta kontroll på tallene — og ha grunnlaget for å ta riktige valg raskt.

Hva kreves for å lykkes med dette?

En undersøkelse fra PwC viser at norske virksomheter henger etter på viktige punkter i det digitale skiftet — som er avgjørende for deres evne til å gjøre de riktige valgene.

—  Ledelsen i norske virksomheter trenger bedre styringsinformasjon og tilgang til prediktive analyser for å kunne ta de riktige beslutningene. Et skybasert system som er riktig for selskapets bransje, størrelse og prosesser, kan være helt avgjørende for å lykkes med å utarbeide god styringsinformasjon for selskapet, sier Marianne Brusdal, partner i CFO Solutions i PwC.

—  Å gjøre riktige teknologivalg i dag, gir deg innsikt du trenger i morgendagens virksomhetsstyring, og blir en brekkstang for gevinstrealisering, sier Ove Jørgen Carlsen, CEO i Xledger.

—  De som har lykkes med overgangen til et skybasert system, opplever nå økt effektivisering, stordriftsfordeler og langt bedre rutiner for informasjonsflyt og rapportering, sier Brusdal.

Møt DN, PwC og Xledger til et eksklusivt frokostmøte om hva som kreves av den moderne CFO i 2024.

Program

08:30 Frokost og mingling
09:00 CFOens utfordringer inn i 2024 – Terje Erikstad, Finansredaktør i Dagens Næringsliv
09:15 Dette kreves av en moderne CFO – Martine Klokk Holst, PWC
09:30 Hvordan høste gevinster av riktige valg, inkludert case – Ove Jørgen Carlsen, Xledger og Martin Mehus, Malling & Co
10:00 Vi runder av formiddagen

Arrangør: Xledger
Sted: Dagens Næringsliv, Christian Krohgs gate 16, Oslo

Påmelding