Martin Mehus i Eiendomshuset Malling har doblet størrelsen på virksomheten. I bunn ligger visjonen til en moderne CFO og valget av et ekte skybasert økonomisystem.

— Vi har doblet porteføljen og aktiviteten siden vi byttet system, forteller Mehus.

Partner og økonomidirektør Martin Mehus står på scenen sammen med Dagens Næringsliv og PwC under Xledgers frokostmøte med tema “Hva kreves av den moderne CFO i 2024”.

Hans fortelling illustrerer hvordan den moderne CFO må ta kontroll på tallene, og snu innsatsen mot å bli en strategisk sparringspartner for øvrige ledere.

— Det råeste er at jeg som CFO bruker mye mindre tid på egen butikk nå, til tross for at vi har doblet oss. Systemet gir meg rask kontroll på de viktige tallene, på tvers av alle våre virksomheter, sier Mehus.

Vekst og gevinster med standard

PwCs Martine Klokk Holst er imponert over hvor raskt Malling var i gang med Xledger, og hvordan de har høstet gevinster. Men enda viktigere er hvordan de skybaserte økonomisystemene endrer rollen til økonomiavdelingen.

— Den viktigste oppgaven for dagens moderne CFOer å levere strategiske råd og innsikt til ledergruppen. Det krever effektiv rapportering og kontroll via gode skybaserte standardsystemer, sier Klokk Holst.

PwCs tall viser at selskapene som endrer seg på denne måten, gjerne reduserer kostnaden for økonomifunksjonen til en tredjedel, og at den moderne CFO:

  • bruker halvparten så mye tid på å samle inn data i rapporteringsprosessen,
  • behandler dobbelt så mange fakturaer per årsverk
  • bruker 3 dager mindre på periodeavslutningen.

Mallings Martin Mehus kjenner seg igjen i disse tallene

— Vi er nå rigget for i hvert fall å doble oss, og kanskje også triple oss uten å tenke på kapasiteten vi får levert fra økonomisystemet, sier Mehus.

Og han avkrefter samtidig at det er så komplekst som mange vil ha det til:

— Vi hadde dårlig tid og gikk live på tre måneder, og vi snudde måten virksomheten jobbet på på under et halvt år, sier Mehus.

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Vil du vite mer om hvordan Xledger kan effektivisere din bedrift?

Book demo