Komplett løsning for prosjektregnskap, planlegging og fakturering

Prosjektregnskap i Xledger gjør det enkelt å administrere prosjekter uavhengig av kompleksitet og størrelse. Timeføring, ressursplanlegging, prosjektregnskap og automatisert prosjektfakturering er fullt integrert. Du får god oversikt over reelle inntekter, utgifter, timeføring mot ressursplaner og lønnsomhet i prosjektene. Det gir et godt grunnlag for  planlegging og optimalisering i forhold til budsjett.

Xledger prosjektregnskap består av et sett med fleksible delmoduler og områder som du kan bruke etter behov.

 • Prosjektstruktur
 • Timeføring og ressursplanlegging
 • Prosjektkostnader og utgifter
 • Prosjektrapporter
 • Prosjektfakturering og inntektsføring
 • Prosjekthierarki, arving av oppsett og multi-entity prosjekter

Tidsstyring – hold oversikt over hver fakturerbare time

Med Xledger kan ansatte og ledere registrere og godkjenne timer på en hvilken som helst enhet. Prosjektdeltakere har oversikt over sine timer, enten via timeføring daglig eller periodisk, per uke eller måned. Flexitid og arbeidsplaner er med.

 • Automatisk overføring av registrerte timer til lønn i Xledger
 • Føring av timer mot prosjekt og oppgave
 • Tilgang til systemet på en hvilken som helst enhet
 • Godkjenning av timer etter forhåndsdefinerte intervaller
 • Fakturerbare timer og utgifter – inkludert i prosjektfakturering
 • Publisering av WIP når som helst i løpet av prosjektets levetid

Du kan rapportere på prosjekter ved hjelp av faktisk bokført inntekt, eller basert på estimert timelønn og utgifter. Dette sikrer en helhetlig oversikt over prosjektregnskapet.

Prosjektfakturering – spar tid med automatiserte prosesser

Xledger kan automatisk fakturere timer, reise regninger, utgifter og faste priser. Du kan fakturere på hvilket som helst nivå: delprosjekt, prosjekt eller innkrevingsfaktura per kunde. Alle transaksjoner registreres automatisk i både hovedbok og kundekontoer, og gir deg full sporbarhet.

Med prosjekt i Xledger er det enkelt å få oversikt over prosjektregnskapet ett sted, uavhengig av størrelse på prosjektet eller antall prosjekter.