R3 entreprenør leverer prosjektledelse innen rådgivning, rivning og resirkulering. De er godt fornøyde med enkel tilgang til økonomien i hele selskapet.

Hva er resultatet etter innføring av Xledger som økonomisystem?

— 70 % av min opprinnelige stilling har blitt borte. Nå er jeg daglig leder i et nytt datterselskap. Jeg har mer tid til ledelse enn tidligere, sier økonomisjef i R3, Truls Vad Fjeldberg.

Dashboardet fungerer veldig bra.

— Vi har full oversikt når vi logger inn. Måleparameterne som var viktig for oss tidligere – som bank, hvem har fakturert, hvem har ikke fakturert – har vi nå mer kontroll på. Det første jeg gjør når jeg kommer på jobb og siste jeg gjør før jeg går fra jobb er å sjekke de løpende tallene. Det gir en god feeling og mulighet til å følge opp, som vi ikke hadde før. Før brukte vi en halvtime på å sy sammen resultater. God skalering det er enkelt å håndtere flere selskaper samtidig.

Prosjektstyring

— Vi har mange prosjekter rundt om i landet. Hver av prosjektlederne har nå den informasjonen de trenger uansett hvor de er. De kan også enkelt godkjenne fakturaer og reiseregninger uten at de må sitte foran en PC.

Administrerende direktør Philip van de Velde har fått full oversikt over hvordan det går med bedriften og kan veldig raskt se nærmere på enkeltprosjekter.

— Det er også stor frihet i det at jeg kan sitte hvor som helst og godkjenne fakturaer og timelister, sier han.

Hva var utfordringen?

— Prosjektlederne brukte mye tid på manuelt arbeid, blant annet manuell fakturering og hadde ikke løpende innsikt i prosjektene. Risikoen for feil var høy. Målet med nytt system var å redusere administrativt arbeid og få mer tid til prosjektledelse, som å styre og kontrollere prosjekter, sier Vad Fjeldberg.

Informasjonen måtte hentes i flere forskjellige systemer og de var ikke integrert med hverandre.

— Vi hadde aldri oppdatert informasjon. Informasjonen kom ikke før èn uke inn i neste periode og da hadde man et gap på 5 uker, sier Truls, som legger til at de brukte mye tid på å lage rapporter for å demme opp informasjonsgapet.

Hva ble løsningen?

R3 var ute etter et skybasert system. — Det var ikke så mange andre alternativer, som kunne oppfylle de behovene vi hadde for konsernfunksjonalitet. Regnskapsfunksjonalitetene i Xledger svarte til forventningene. Vi hadde en veldig bra salgsprosess som gjorde oss veldig trygge på valget av det. Det var mer en behovsvurdering, enn at de skulle selge oss et produkt, avslutter Vad Fjeldberg.

Partner: BDO

Oppdatert: 2022
Har du kontroll på dine prosjekter?