Norskeide Geomatikk AS har historie tilbake til Televerkets kartavdeling. Den gangen jobbet de med digitalisering av kart, gjenfinning av kabler og koordinering av graveaktivitet for landets største kommuner. I dag er selskapet blitt et nordisk konsern med over 600 ansatte i tre land.

Geomatikk tidoblet omsetningen

Over det siste tiåret har Geomatikk doblet omsetningen. ERP-systemet Xledger har bidratt til at det ikke har vært behov for å øke antall ansatte i økonomiavdelingen, selv om oppgavemengden øker.

I 2015 endret Geomatikk til brukerbetaling av en rekke tjenester, noe som førte til en tre- til firedobling av fakturavolumet fra et kvartal til det neste, uten at det var en utfordring for verken ansatte eller system. Administrerende direktør Knut Bratsberg i Geomatikk AS er tydelig på at dette ikke kunne skjedd like sømløst uten fleksibiliteten i Xledger.

Organisasjonen får mer ut av det nye systemet enn sitt gamle. Tidligere var det noen få som behersket økonomisystemet. Med dagens brukervennlighet kan alle gå inn og hente det de trenger basert på sin rolle. Ledere og ansatte har tilgang til all informasjon og den oppdateres fra mange ulike steder, sier Bratsberg.

Hva var utfordringen?

I 2013 så Geomatikk etter et nytt system.

Vi valgte å høre med aktører i markedet med god kunnskap om hvordan vi best kunne utnytte nye verktøy og ta i bruk standardiserte prosesser, sier Bratsberg. Bratsberg er opptatt av at Geomatikk skal utnytte ny teknologi i produktene de leverer til kundene. NORIAN og Xledger skybasert ERP ble derfor et riktig valg.

Hva ble løsningen?

Geomatikks økonomifunksjon utfører nå alle regnskapsoppgaver selv i det nye systemet, men har mulighet til å trekke på NORIANs kapasitet ved behov.

Vi er ingen liten bedrift, men vi er likevel for små til å ha en tradisjonell ERP-løsning. Da måtte vi hyret inn programmerere hver gang leverandøren gjorde en oppgradering eller vi skulle ekspandere i et nytt marked eller geografi. Det hadde rett og slett ikke vært økonomisk forsvarlig for oss. Nå merker vi knapt oppdateringene og systemet er ikke til hinder for ekspansjoner eller endringer.

I Geomatikk kjenner vi den situasjonen godt fra da vi var eid av Bravida. Et slikt system ville kostet oss minst 20 millioner – her har vi sluppet unna med en tiendedel, konkluderer Bratsberg.

Partner: NORIAN

Oppdatert: 2022
Les mer om Xledger for konsern