Info

Lokasjon: Oslo
Bransje: geomatikk, modellering og landmåling, IKT, konsulenttjenester, tjeneste for gravemelding og kabelpåvising.
Funksjoner i Xledger: Fakturering, regnskap, økonomi, konsern, timeføring, flervaluta, prosjekt, rapportering

Brukte tidligere: Visma Business

Regnskapsbyrå: XACCT Accounting

Norskeide Geomatikk AS kan spore sin opprinnelse tilbake til Televerkets kartavdeling. Opprinnelig jobbet de med digitalisering av kart, gjenfinning av kabler og koordinering av graveaktivitet for landets største kommuner. I dag er selskapet blitt et nordisk konsern med over 500 ansatte i Norge og Sverige fordelt på 9 selskaper.

Hva er resultatet?

Over det siste tiåret har selskapet doblet omsetningen. Xledger har bidratt til at det ikke var nødvendig å erstatte to av de fem ansatte i økonomiavdelingen, da de gikk over i pensjonistenes rekker – selv om det kreves stadig mer av økonomiavdelingen.

I 2015 endret Geomatikk til brukerbetaling av en rekke tjenester, noe som førte til en tre- til firedobling av fakturavolumet fra ett kvartal til det neste uten at verken ansatte eller system knirket i sammenføyningene. Administrerende direktør Knut Bratsberg i Geomatikk AS er klokkeklar på at dette neppe kunne skjedd like sømløst uten fleksibiliteten i Xledger.

Organisasjonen får mer ut av det nye systemet enn sitt gamle. Tidligere var det noen få som behersket systemet, men med dagens brukervennlighet kan alle gå inn og hente det de trenger vel å merke av det de har tilgang til. Ledere og ansatte har tilgang til all informasjon og den oppdateres fra mange ulike steder, sier Bratsberg.

Hva var utfordringen?

I 2013 så Geomatikk etter et nytt system.

Vi valgte å høre med aktører i markedet som kunne vite mer om hvordan man burde jobbe for å utnytte nye verktøy og ta i bruk standardiserte prosesser på best mulig vis, sier Bratsberg.

Bratsberg er opptatt av at Geomatikk skal utnytte ny teknologi i produktene de leverer til kundene. XACCT Accounting og et Xledger-basert økonomisystem i den digitale skyen ble derfor et riktig valg.

Hva ble løsningen?

Geomatikks økonomifunksjon utfører nå alle regnskapsoppgaver selv i det nye systemet, men har mulighet til å trekke på XACCT Accountings kapasitet ved behov.

Vi er ingen liten bedrift nå, men vi er likevel for små til å ha en tradisjonell ERP-løsning. Da måtte vi hyret inn programmerere hver gang leverandøren gjorde en oppgradering eller vi skulle ekspandere i et nytt marked eller geografi, og det hadde rett og slett ikke vært økonomisk forsvarlig for oss. Nå merker vi knapt oppdateringene, og systemet er ikke til hinder for ekspansjoner eller endringer, sier Bratsberg.

Hele moderniseringen av Geomatikks økonomiprosesser har skjedd trinnvis, hvor hvert skritt bygger på det forrige samtidig som løsningen har håndtert alle utfordringer som har dukket opp underveis. Det gir store fordeler å ha et system som er «software as a service» heller enn ett som står installert i en boks på et serverrom i kjelleren, forteller Marius Berg, partner i XACCT Accounting og leder for selskapets accounting-tjenester.

I Geomatikk kjenner vi den situasjonen godt fra da vi var eid av Bravida. Et slikt system ville kostet oss minst 20 millioner – her har vi sluppet unna med en tiendedel, konkluderer Bratsberg.