Prosjekt i Xledger gjør det enkelt å finne ut om prosjektene er lønnsomme. Du har alltid oppdatert oversikt over kostnadene, lønnsomheten og vurdering mot budsjett. Prosjekt i Xledger brukes i ulike bransjer eksempelvis entreprenør, kraft- og energi, bemanning og konsulentvirksomet.

Alt du trenger i ett system

I Xledger har du alt du trenger for å administrere prosjektene dine samlet i ett og samme system.

 • Budsjettering, kalkyle og prognoseoppfølging
 • Timeføring i Xledger eller integrert mot annet system
 • Prosjektfakturering og fullautomatisert internfakturering
 • Komplett prosjektregnskap og rapportering

Full innsikt og kontroll over prosjektlønnsomheten

I selskaper som jobber med prosjekter kan det være krevende å ha kontroll over økonomien i alle prosjekter til en hver tid. Med Prosjekt i Xledger er det enkelt å få oversikt over prosjektregnskapet ett sted, uavhengig av størrelse på prosjektet eller antall prosjekter.

 • Prosjektrapporter på tvers av selskaper
 • Dashboard som viser lønnsomhet og risiko
 • Dynamiske økonomirapporter med tilgang til data helt ned på  bilagsnivå
 • En rekke standardrapporter er tilgjengelige i systemet
 • Egendefinerte rapporter for eksempelvis prosjektledere
 • Obligatorisk prosjektkontering gir ledelsen et trygt beslutningsgrunnlag
 • Registrerte og godkjente timer kobles automatisk til fakturagrunnlaget, lønninger og prosjektkostnad
 • Fakturagrunnlag for prosjektfakturering oppdateres automatisk

 

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Timeregistrering hvor som helst og når som helst

Med Xledger har du tilgang til oppdatert styringsinformasjon hvor som helst og når som helst på alle brukerflater. Timer kan føres og godkjennes på mobilen.  Enkel tilgang, komplett oversikt, innsikt og kontroll gir økt sannsynlighet for lønnsomme prosjekter.

Integrasjoner

Xledger kan integreres med en rekke fagsystemer. Entreprenører kan eksempelvis integrere med SmartDok og Speedycraft.

Se mer av Xledger!