Lønnssystem – fleksibelt og fullt integrert

Lønn håndteres effektivt i Xledger. Lønnssytemet er fullt integrert med reise og utlegg, regnskap og bank. Enkle og fleksible oppsett gjør det effektivt å vedlikeholde systemet. Timeregistrering som de ansatte gjør på mobil, går rett inn i lønnssystemet. Det samme gjelder reise, utlegg og diett. 

Effektiviser lønnsarbeidet gjennom: 

  • Fleksible oppsett 
  • Lønnsslipp på mail 
  • Alle godkjenninger gjøres i ett og samme system 
  • Automatisk bokføring av alle lønnstransaksjoner 
  • Elektronisk dokumentarkiv 
  • Fullintegrert og automatisk utbetaling 
  • Innebygget integrasjon mot Skatteetaten og Altinn