Lønnssystem – fleksibelt og fullt integrert

Lønn håndteres effektivt i Xledger. Lønnssystemet er fullt integrert med prosjekt, reise og utlegg, regnskap og bank. Dette gir deg oppdaterte tall i sanntid, og muligheter for å automatisere områder som for eksempel utbetalinger.  

Enkle og fleksible oppsett gjør det effektivt å vedlikeholde systemet. Dra fordel av allerede definerte satser og oppsett. Systemet passer for alt fra mindre til store selskaper i ulike bransjer. Velg selv hvilken funksjonalitet det er behov for i din bedrift.  

Timeregistrering som de ansatte gjør på mobil, går rett inn i lønnssystemet. Det samme gjelder reise, utlegg og diett. Dette eliminerer behovet for eksterne systemer.  

En rekke ferdiglagde rapporter gjør det enkelt å ha oversikt over økonomien og reduserer muligheten for avvik og feil.  

Effektiviser lønnsarbeidet gjennom: 

Fleksible oppsett 

Xledger tilbyr en rekke ferdige oppsett som er klare til bruk. Du velger den funksjonaliteten ditt selskap trenger. Generelle norske satser som for eksempel diett og kilometergodtgjørelse holdes oppdatert i systemet. Oppsett kan settes opp på konsernnivå og arves nedover til underliggende selskaper, med mulighet for endringer på der det er ønskelig.  

Levering av lønnsslipp  

Alle lønnsslipper er tilgjengelig for brukere rett i Xledger. Lønnsslippene kan også bli sendt på e-post til de ansatte.  

Alle godkjenninger gjøres i ett og samme system 

Spar tid ved å kun forholde deg til ett system. Enkelt å sette opp arbeidsflyt for time- og fraværsgodkjenning, reise og lønnskjøring. Aksjoner som må utføres av den ansatte kommer rett i oppgavelisten.  

Automatisk bokføring av alle lønnstransaksjoner 

Når lønningen er kjørt havner det rett i hovedbok. Dette gjør at du alltid har tilgang til de seneste tallene i sanntid. Du slipper også å forholde deg til eksterne programmer for å få oppdaterte tall. Produserte transaksjoner er klare for godkjenning til bank, dette gjelder også poster til skattetrekkskonto, fagforening, offentlige trekk og lignende. 

Elektronisk dokumentarkiv 

Det elektroniske dokumentarkivet gir en enkel tilgang til alle genererte dokumenter. Dette gjelder alt fra rapporter til lønnsslipper. Dermed er det lett å skaffe seg full oversikt, alt fra ett sted.  

Fullintegrert og automatisk utbetaling 

Xledger tilbyr integrasjon mot de fleste norske banker og med en bankavtale vil utbetalingene av lønn skje automatisk. Det er ikke lengre behov for å logge inn i nettbanken.  

Innebygget integrasjon mot Skatteetaten og Altinn 

Altinn er ferdig integrert mot Xledger. Dette gjør det enkelt å levere A-melding til SSB, Skatteetaten og NAV samt utføre innsending av inntektsopplysningskjema.  Prosessen rundt henting av skattekort er også automatisert. Automatiske utbetalinger til skattoppkrever genereres av systemet.  

Rapporter 

Det er en rekke standardrapporter tilgjengelig i forbindelse med lønnskjøring. Det er fullt mulig å gjøre egne tilpasninger på disse. Ved å konfigurere disse rapportene kan du få tilbakemeldinger som peker på feil og avvik fra tidligere kjøringer. Dette kan redusere feil i lønnsutbetalingene. Xledger følger statlige reguleringer og endringer. Pensjonsrapportering gjennom for eksempel KLP er også støttet.