Lønnssystem – fleksibelt og fullt integrert

Lønn håndteres effektivt i Xledger. Lønnssystemet er fullt integrert med prosjekt, reise og utlegg, regnskap og bank. Dette gir deg oppdaterte tall i sanntid, og muligheter for å automatisere områder som for eksempel utbetalinger.

Enkle og fleksible oppsett gjør det effektivt å vedlikeholde systemet. Dra fordel av allerede definerte satser og oppsett. Systemet passer for alt fra mindre til store selskaper i ulike bransjer. Velg selv hvilken funksjonalitet det er behov for i din bedrift.

Timeregistrering som de ansatte gjør på mobil, går rett inn i lønnssystemet. Det samme gjelder reise, utlegg og diett. Dette eliminerer behovet for eksterne systemer.

En rekke ferdiglagde rapporter gjør det enkelt å ha oversikt over økonomien og reduserer muligheten for avvik og feil.

Effektiviser lønnsarbeidet gjennom:

Fleksible oppsett

Xledger tilbyr en rekke ferdige oppsett som er klare til bruk. Du velger den funksjonaliteten ditt selskap trenger. Generelle norske satser som for eksempel diett og kilometergodtgjørelse holdes oppdatert i systemet. Oppsett kan settes opp på konsernnivå og arves nedover til underliggende selskaper, med mulighet for endringer på der det er ønskelig.

Levering av lønnsslipp

Alle lønnsslipper er tilgjengelig for brukere rett i Xledger. Lønnsslippene kan også bli sendt via e-post eller Digipost til de ansatte.

Alle godkjenninger gjøres i ett og samme system

Spar tid ved å kun forholde deg til ett system. Mulig å sette opp godkjenning for time-, fraværsgodkjenning, og reiseregninger/utlegg. Aksjoner som må utføres av den ansatte kommer rett i oppgavelisten.

Automatisk bokføring av alle lønnstransaksjoner

Når lønningen er kjørt havner det rett i hovedbok. Dette gjør at du alltid har tilgang til de seneste tallene i sanntid. Du slipper også å forholde deg til eksterne programmer for å få oppdaterte tall. Produserte transaksjoner er klare for godkjenning til bank, dette gjelder også poster til skattetrekkskonto, fagforening, offentlige trekk og lignende.

Elektronisk dokumentarkiv

Det elektroniske dokumentarkivet gir en enkel tilgang til alle genererte dokumenter. Dette gjelder alt fra rapporter til lønnsslipper. Dermed er det lett å skaffe seg full oversikt, alt fra ett sted.

Fullintegrert og automatisk utbetaling

Xledger tilbyr integrasjon mot de fleste norske banker og med en bankavtale vil utbetalingene av lønn skje automatisk. Det er ikke lengre behov for å logge inn i nettbanken.

Integrasjon mot Altinn

Altinn er ferdig integrert mot Xledger. Dette gjør det enkelt å levere A-melding samt utføre innsending av inntektsmelding. Prosessen rundt henting av skattekort er også automatisert. Automatiske utbetalinger til skattoppkrever genereres av systemet.