Automatisering, digitalisering, maskinlæring og robotisering er ord de aller fleste er kjent med og har et forhold til i dag. Teknologitrendene er også, i ulik grad, tatt i bruk i økonomi- og regnskapssystemer. I det ekte skybaserte ERP-systemet Xledger, lærer alle brukere av hverandre og deler den samme databasen. Dette tar maskinlæringen i systemet et steg videre.

Ekte skyløsning

Xledger er en ekte skyløsning. Dette er fordi ERP-systemet er «multi-tenant». For oss betyr det at vi kan betjene alle våre kunder på den samme versjonen av applikasjonen. Oppdateringer og programvarerettinger blir tilgjengelig for alle brukere samtidig. Ettersom alle kunder er koblet mot samme database har vi en unik mulighet for maskinlæring i Xledger-applikasjonen. Dermed kan du dra fordel av prosesser som titusenvis av brukere utfører hver dag. Slik kan Xledger hjelpe deg med daglige arbeidsoppgaver som for eksempel opprettelse av nye kunder og leverandører. Dette er bare noen av de fordelene en ekte skyløsning kan gi deg.

Koronapandemien stiller store krav til alle bedrifter. Den har satt fokus på hvor viktig det er med digital utvikling. Ved å ta i bruk en moderne ERP-løsning kan du endre hvordan du utfører de daglige oppgavene dine. Automatiseringen virker som en usynlig hånd som leier deg gjennom hverdagen og overtar de mest repeterende arbeidsoppgavene. Dette gir deg som jobber med økonomi og regnskap en stor fordel. Det frigjør mer tid til analyser og rapportering, og gir deg større innsikt i den økonomiske tilstanden i sanntid. På samme tid kan automatisering bidra til å redusere andelen menneskelige feil, og effektiviseringen kan muliggjøre vekst uten å måtte ansette flere i økonomiavdelingen.

Samarbeid i praksis

Vi i Xledger vet at repetitive oppgaver utgjør en stor del av det å være ansvarlige for økonomien i en bedrift. Derfor jobber vi kontinuerlig for å gjøre dette enklere for alle våre brukere. Et eksempel på hvordan Xledger kan hjelpe deg, er gjennom automatisk kontering. Ved å se hvordan resten av våre kunder har kontert regninger fra en gitt leverandør, vil Xledger gi deg forslag som er i samsvar med disse.

Gjennom løsningen Automatisk Bilagsføring har vi tatt disse elementene et steg videre. I praksis betyr dette at dine fakturaer kan bli kjørt gjennom systemet uten manuelle oppgaver. Under kan du se noen av de automatiserte prosessene som inngår i dette.

Skjermbilde fra presentasjon om Automatisk Bilagsføring Xledger

Disse prosessene drar stor fordel av at alle våre kunder er i samme database. I praksis betyr dette at alle brukere lærer av hverandre. På den måten blir din bruk av Xledger en ressurs flere vil dra nytte av. Dette skaper også en mer intuitiv brukeropplevelse for deg. Ved å jobbe i et system som bare blir smartere og smartere, vil din jobb dermed bli enklere å utføre.

Automatikken i Xledger gir Beliggenhet Holding en helt annen hverdag

I eiendomsutviklingsselskapet, Beliggenhet Holding, benyttes Xledger som et komplett ERP-system for hele konsernet, og de har et stort fokus på å utnytte all automatikk som er tilgjengelig i systemet.

«Med over 30 selskaper blir det mange interne transaksjoner på kryss og tvers. Tidligere ble det lagt opp rutiner og rapporter manuelt, men nå flyter alt sømløst og automatisk. Avstemningsrapporter i sanntid er bare et par tastetrykk unna. Bilagsregistreringen er raskt unnagjort og blir automatisk postert via integrasjonen med banken. Abonnementsfaktureringen fungerer så bra at jeg nesten glemmer at vi sender ut fakturaer», sier Finn Berntsen, Regnskapssjef – konsern i Beliggenhet Holding.

Møter morgendagens forventninger

Automatisering er et begrep som er kommet for å bli. Som et teknologiselskap er vi i Xledger opptatt av å ligge i forkant av den teknologiske utviklingen. Derfor er det viktig for oss å ta i bruk nye teknologier, og kontinuerlig oppdatere systemet slik at du som kunde skal få en stadig mer effektiv arbeidshverdag. Ved å være en ekte skyløsning har vi bygget et godt fundament for fremtiden.

Nå er det mange selskaper som endrer arbeidsmåte og utvider bruken av skytjenester. Vi har laget en webinarserie med 5 gratis webinarer for økonomiledere, der våre eksperter deler gode råd og beste praksis ved valg og innføring av skybasert økonomisystem.

WEBINARSERIE – MODERNE SKYBASERT REGNSKAP OG ØKONOMI