En plattform som dekker alle kommunale ERP-behov med topp moderne løsninger innen

Xledger er født i skyen

Et ERP-system som er født i skyen kjennetegnes ved at alle kunder er på samme versjon og at oppgraderinger skjer løpende og samtidig hos alle. I tillegg gjør det at integrasjoner både er raskere og rimeligere enn hos systemer som er bygd opp som en «on-premise» monolitisk applikasjon, slik som de største ERP-leverandørene i kommunemarkedet er. Et system som er født i skyen er som regel basert på mikrotjenester og multitenancy, og har aldri eksistert som en tradisjonell «on premise» monolitt.

At systemet består av mikrotjenester betyr at det inneholder mange små deler som kan videreutvikles og oppdateres uavhengig av hverandre. Multitenancy betyr at alle kunder bruker samme applikasjon, med et logisk skille mellom seg. Altså, det finnes bare èn versjon, men kundene kan kun se sine egne data. 

Stadig flere bruker Xledger Offentlig sin ERP-plattform

Plattformen er i daglig drift hos 30 kommuner med 30.000 ansatte, og vi har ferdige automatiserte integrasjoner mot mer enn 25 av kommunens fagsystemer.

Vår «born in the cloud» gir dere best mulighet for å lykkes!

«Vi valgte en ERP-løsning som er moderne, fleksibel og fremtidsrettet. Den legger til rette for god kvalitetsforbedring, effektiv ressursutnytting og forenkling av arbeidsprosesser. Xledger Offentlig var det klart beste alternativet for oss

Elisabeth Gylder Vingereid, Fylkessjef Organisasjon og Digital utvikling i Telemark fylkeskommune og
Bjørn Eirik Bergland, direktør for organisasjon i Vestfold fylkeskommune.

Nyheter for kommunal sektor

Vestfold og Telemark digitaliserer for å møte fremtidige behov

Markedsdialog

Derfor bør kommunene gjennomføre en markedsdialog

Derfor er det viktig med gode integrasjoner

Er norske kommuner digitalt modne?

Advokat Elin Mathisen

Ulovlige ERP-avtaler i kommunemarkedet

EKTE skyløsninger krever en EKTE samarbeidspartner

Les flere blogginnlegg her

Løsningen driftes i sin helhet av Xledger Offentlig og samarbeidspartnere. Dere har én leverandør å forholde dere til. Det kreves ingen lokal installasjon eller systemvedlikehold da dette håndteres i skyløsningen.

Leverandører i vårt verdiforslag er: