Ekte skyløsninger, eller Born in the cloud kjennetegnes ved at alle kunder er på samme versjon og at oppgraderinger skjer løpende og samtidig hos alle. I tillegg gjør det at integrasjoner både er raskere og rimeligere.

Men teknologien i seg selv er ikke nok. En EKTE SKYLØSNING krever en EKTE SAMARBEIDSPARTNER som prioriterer kunden og som ønsker å effektivisere sammen med dem.

Den moderne leverandøren

Den moderne leverandøren må prioritere kundene sine uavhengig av størrelse, ønske å effektivisere og arbeide tett sammen med dem. Med en ekte skyløsning er det avgjørende at samarbeidet er mer enn et leverandør/kunde forhold, og partene må jobbe sammen som strategiske partnere. I tillegg må man være en samarbeidspartner som viser utpreget vilje til å kontinuerlig forbedre og utvikle systemene i samarbeidet.

Rune Johansen, daglig leder i IKT Agder, beskrev i sin artikkel at et godt samarbeid er som «et ekteskap hvor begge parter ønsker samme målbilde, har gjensidig tillit og forståelse».

-En samarbeidspartner skal være en digital sparringspartner for fremtiden og en helhetlig leverandør i et strategisk partnerskap. Det må fundamenteres i gode avtaler som legger opp til at leverandør får mulighet til å forstå arbeidsprosessene i samarbeidet, og hvilke tjenester kommunene leverer og hvorfor, sier han videre.

Forvaltningsansvarlig Christine Gran

Forvaltningsansvarlig hos IKT Agder, Christine Gran, sier at det å ha en leverandør som er dedikert og tilstede, er et suksesskriterie for et godt samarbeid.

Løpende dialog, informasjon om endringer, behov for opplæring, samhandling om risikovurderinger og gevinster – alt dette krever et tett samarbeid mellom kunde og leverandør, sier hun.

Norges 3. største ERP-leveranse

Xledger Offentlig leverer Norges 3. største ERP-leveranse i kommunal sektor og har over lang tid jobbet for å være en moderne leverandør og leverer kun ekte skyløsninger.

-Dette innebærer omfattende og tett samhandling med våre kunder/partnere hvor fokuset er at vi skal oppnå det samme målbildet som kundene våre. Det jobbes kontinuerlig med partnerskapet hvor vi er tett på alle våre kunder, sier CEO i Xledger Offentlig, Terje Hammerfjeld.

-Alle kan si at de er dedikert til kunden, men kan de bevise det? Ta gjerne kontakt med vår referanse IKT Agder, og sjekk om det er sant for oss! sier han avslutningsvis.

Les mer om Xledger for offentlige virksomheter