På Jærens nordre spiss ligger den mellomstore kommunen Randaberg med sine 11 000 innbyggere. Randaberg er en fremtidsrettet kommune som benytter skybaserte løsninger i sine digitaliseringsprosesser. Da deres tidligere systemer for økonomi, regnskap og innkjøp var utdaterte, trengte de vesentlige oppgraderinger for å bli effektive. Valget falt på  Xledger Offentlig sin løsning.

Helhetlig ERP-plattform

«Vi trengte et moderne regnskapssystem som er 100 % skybasert, og som har lav brukerterskel. Det fikk vi med Xledger Offentlig» sier prosjektleder i Randaberg kommune, Jo Skarstad.

Xledger Offentlig leverer en fremtidsrettet og helhetlig ERP-plattform til kommunemarkedet. En plattform sammensatt av de beste systemene på markedet med økonomi/regnskap, HR/lønn, rekruttering, innkjøp, innfordring og budsjett/styring. Randaberg kommune har valgt å ta i bruk deler av ERP-plattformen, og har i snart 2 år brukt økonomi/regnskap- og innkjøpssytem levert av Xledger Offentlig.

På spørsmål om hvilke erfaringer de har gjort seg så langt, svarer Jo;

«Når alt er satt opp er det et utrolig enkelt og effektivt økonomisystem. Vi hadde dessuten en målsetting om å bli papirløse innen høsten 2022, noe som ble innfridd 18 måneder før tiden. Det er en klar forbedring! I tillegg er de fleste brukerne utenfor økonomiavdelingen fornøyde. Vi ser at det kan være noe arbeidskrevende å oppdatere brukere og tilganger, men det er fordi vi ikke har implementert HRM systemet fra Xledger Offentlig.

I år skal vi vurdere å ta i bruk prosjektmodulen deres, for å erstatte annet system vi bruker til dette i dag.»

Et selskap i utvikling

«Xledger Offentlig AS er et selskap i utvikling, og  vi ønsker å være med å utvikle systemet videre, for det er mange gode muligheter i en helhetlig ERP-plattform for kommunen.

Det er enkelt å få support og det er hyggelige folk som svarer. Det bør veie sterkt for kommuner som ønsker å få et nytt ERP-system på økonomisiden.» Sier Jo Skarstad avslutningsvis.