Budsjettmodulen håndterer alle deler av kommunens budsjettprosess, og tilrettelegger arbeidet på en enkel og lettfattelig måte for alle «ikke-økonomer».

Bruk budsjettmodulen til følgende oppgaver

 • Lønnsbudsjettering basert på ferske lønnsdata
 • Konsekvensjustert budsjett med god dokumentasjon
 • Fordel budsjettrammer
 • Tiltaksbudsjettering for nye behov og driftsreduksjoner
 • Investeringsbudsjett med beregning av driftskonsekvenser
 • Lag ubegrenset antall budsjettversjoner, fram til beslutning
 • Periodiser budsjettet
 • Gjør løpende budsjettreguleringer, både drift og investering

Legg til rette for at lederne deltar aktivt i prosessen

 • Lederne kontrollerer alle fast ansatte sine stillingsstørrelser og eventuelle vakanser
 • Systemet beregner lønnsbudsjett, feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift
 • Lederne kontrollerer om årets budsjett er riktig for neste år. Hvis ikke, justerer de budsjettet og forklarer hvorfor

Gi politikerne anledning til å gjennomføre opplyste prioriteringer i sine budsjettvedtak

 • La partiene/formannskapet bestille tiltaksutredninger
 • La politikerne få tilgang til systemet for å lage sine egne prioriteringer/salderinger
 • Eller: Presenter politikerne for et ferdig saldert forslag fra kommunedirektøren
Les mer om Xledger for offentlige virksomheter her