Budsjettering i ERP-plattformen håndterer alle deler av kommunens budsjettprosess, og tilrettelegger arbeidet på en enkel og lettfattelig måte for alle «ikke-økonomer.»

Bruk budsjettmodulen til følgende oppgaver

 • Lønnsbudsjettering basert på ferske lønnsdata
 • Konsekvensjustert budsjett med god dokumentasjon
 • Fordel budsjettrammer
 • Tiltaksbudsjettering for nye behov og driftsreduksjoner
 • Investeringsbudsjett med beregning av driftskonsekvenser
 • Lag ubegrenset antall budsjettversjoner, fram til beslutning
 • Periodiser budsjettet
 • Gjør løpende budsjettreguleringer, både drift og investering

Legg til rette for at lederne deltar aktivt i prosessen

 • Lederne kontrollerer alle fast ansatte sine stillingsstørrelser og eventuelle vakanser
 • Systemet beregner lønnsbudsjett, feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift
 • Lederne kontrollerer om årets budsjett er riktig for neste år. Hvis ikke, justerer de budsjettet og forklarer hvorfor

Gi politikerne anledning til å gjennomføre opplyste prioriteringer i sine budsjettvedtak

 • La partiene/formannskapet bestille tiltaksutredninger
 • La politikerne få tilgang til systemet for å lage sine egne prioriteringer/salderinger
 • Eller: Presenter politikerne for et ferdig saldert forslag fra kommunedirektøren

Budsjettering er en av flere løsninger som Xledger Offentlig leverer i sin helhetlige ERP-plattform til offentlig sektor. En plattform sammensatt av de beste skyløsningene på markedet med økonomi/regnskapHR, lønnrekrutteringinnkjøp, og budsjett/styring.

Dette er løsninger som hver for seg er markedsledende og i daglig drift hos titusener av brukere hver dag. Xledger Offentlig har samlet disse i en felles integrert ERP-plattform, med en felles portal for ledere, medarbeidere og spesialister. Alle deler av ERP-plattformen er såkalt «born in cloud» og representerer den mest fremtidsrettede teknologien i dagens marked.

Les mer om Xledger for offentlige virksomheter her