Oppfølging av medarbeiderne er noe av det viktigste en leder gjør, og er helt avgjørende for å skape og opprettholde gode tjenester i kommunen.

Ledere i norske offentlige virksomheter og organisasjoner er svært operative, og har ofte lite dedikert tid til å være ledere. Dette betyr at alt ledelsen ved HR-avdelingen kan gjøre for å fasilitere gode lederprosesser- og prinsipper, vil hjelpe ledere til å gjøre en tydeligere og bedre jobb som ledere.

Medarbeiderportalen er et unikt lederstøtteverktøy som gir ledere struktur og oversikt over det som angår deres oppgaver som leder for sine medarbeidere. I tillegg til oppgaver og prosesser som gjelder deres eget medarbeiderskap. Her vil ledere kunne se informasjon om sine medarbeidere og organisasjon. Det kan være samtaler som pågår, informasjon om sine medarbeidere, deres fravær, kurs de følger, kompetanser de har og kompetanser de må videreutvikle (eller sertifiseringer som må ajourføres), mål som er avtalt, oppgaver som har forfalt osv.

I tillegg er det i Medarbeiderportalen at både medarbeidere og ledere får en oversikt over andre oppgaver som til enhver tid skal gjøres og hvilke prioriteringer som gjelder.  De presenteres for et dashboard som er tilpasset akkurat den det gjelder og dens rolle. Der har de oversikt over viktige arbeidsoppgaver og frister, og kan enkelt navigere seg videre til andre deler av ERP-plattformen. For eksempel til godkjenning av fravær, budsjettering eller fakturering, for å nevne noen.