Vi vet at offentlig sektor legger ned mye energi på komplisert arbeid og har en enorm mengde med informasjon de skal håndtere. Sammen med vår partner, SD Worx, fokuserer vi derfor på å kunne tilby HR-system, lønnssystem og tidshåndtering som forenkler og automatiserer en stor del av arbeidet ditt. Sammen gjør vi HR mer tilgjengelig, mer effektivt og frigjør tid for hele organisasjonen.

HR-system

Effektiv håndtering av person- og organisasjonsinformation. 

Masterdatamodulen People er stjernen innen SD Worx HR. Den sorterer, håndterer og kontrollerer nye, nåværende og avsluttede ansettelser effektivt samtidig som den lar deg ha god oversikt. Nye ansettelser legges enkelt inn i systemet uten overveldende administrasjon og forenkler det daglige arbeidet for både lederne dine og HR-spesialister.

Lønnssystem

Automatisert lønnssystem for offentlig sektor

SD Worx Lønn er en del av ERP-plattformen for kommuner og offentlig sektor i Xledger Offentlig. SD Worx Lønn følger lovendringer og forskrifter automatisk i systemet slik at du alltid kan være sikker på at lønnssystemene dine er oppdatert.

Workforce Management

Kontroll og oversikt over bemanningen innen virksomheten.

Workforce management handler om å optimalisere prosessen ved å forvandle tid til penger. Gjennom å administrere og analysere tids- og nærværsrapporter kan du få en oversikt over hvor, hvor mye og når tid og arbeidskraft brukes. På den måten kan du optimalisere dine personalressurser utifra korrekt date og ta beslutninger som kommer til å gagne hele organisasjonen.

Onboarding & offboarding

Digitaliserte onboardingprosesser som forenkler arbeidet. 

Onboarding av nytt personale gjøres fortsatt vanligvis gjennom manuelle prosesser. Selv om dette kan være slik det alltid har blitt gjort, kan manuelle prosesser gjøre arbeidet både tregt og mer tidkrevende enn det trenger å være. Med digitale, automatiserte onboarding-prosesser, reduserer du risikoen for at viktige rutiner faller igjennom.

 

Medarbeiderportalen – Èn inngang for alle

Medarbeiderportalen samler det brede spekteret av funksjonalitet i et intuitivt og enkelt startsted for svært ulike arbeidsoppgaver. Den er en inspirerende inngang til oppgaver brukeren skal utføre. Brukerne av Medarbeiderportalen er enten medarbeider eller leder, og dermed vil Medarbeiderportalen sikre at oppgaver du er ansvarlig for enten fra et lederperspektiv eller medarbeiderperspektiv er fanget opp i portalen. Det er også i Medarbeiderportalen at brukerne navigerer til andre deler av plattformen, ut fra rollen(e) som brukeren er blitt tildelt.

Medarbeider

Medarbeiderportalen representerer en ny måte å bli involvert i prosesser og oppgaver på. Oppgaver og varslinger kommer til deg gjennom e-post, og du vil bli ledet enten til Medarbeiderportalens forside eller rett inn i den aktuelle prosessen. Fra Medarbeiderportalen er det oversikt over oppgaver som pågår, og det er lett å se hvilke oppgaver som har forfalt i forhold til frist.

Medarbeiderportalen er også en selvbetjeningsløsning for de ansatte, der de får ansvaret for vedlikehold av egne data og kan ta tak i ansvar knyttet til både nåværende rolle så vel som egen karriere og utvikling. Gjennom oversiktlig grafikk kan medarbeideren lett orientere seg om ulike sider ved sitt ansettelsesforhold og oppgaver de har fått ansvar for.
Eksempler på dette er at den ansatte vedlikeholder selv sitt eget kontonummer for utbetaling av lønn, sin egen kontaktinfo, navn og kontaktinfo for pårørende, mv. Både ansatte og ledere blir trukket aktivt inn i virksomhetens oppfølgingsprosesser så som ulike typer for samtaler mellom leder og medarbeider, kompetanseutvikling, fraværsoppfølging mv.

Leder

Ledere i norske offentlige virksomheter og organisasjoner er svært operative, og har ofte lite dedikert tid til å være ledere. Dette betyr at alt ledelsen ved HR-avdelingen kan gjøre for å fasilitere gode lederprosesser- og prinsipper, vil hjelpe ledere til å gjøre en tydeligere og bedre jobb som ledere.

Medarbeiderportalen er et unikt lederstøtteverktøy som gir ledere struktur og oversikt over det som angår deres oppgaver som leder for sine medarbeidere, så vel som oppgaver og prosesser som gjelder deres eget medarbeiderskap. Her vil ledere kunne se informasjon om sine medarbeidere og organisasjon, for eksempel samtaler som pågår, informasjon om sine medarbeidere, deres fravær, kurs de følger, kompetanser de har og kompetanser de må videreutvikle (eller sertifiseringer som må ajourføres), mål som er avtalt, oppgaver som har forfalt osv.

Les mer om ERP-plattformen her