Se for deg at du starter arbeidsdagen med å åpne en portal som gjør at du i løpet av sekunder får oversikt over hva som må gjøres og hvordan du skal prioritere. Her presenteres du for et dashboard som er tilpasset akkurat deg, og din rolle. Du har oversikt over viktige arbeidsoppgaver og frister, om noe er forfalt, status i dine viktige prosesser og hjelper deg å gjennomføre oppgaver som haster. Du kaster ikke bort tid på å logge deg inn i flere systemer for å få oversikt, og du kan enkelt klikke deg rett inn dit du trenger for å utføre oppgaver som godkjenning av fravær, budsjettering eller fakturagodkjenning, via selvforklarende snarveisikoner.

Medarbeiderportalen – Èn inngang for alle

Medarbeiderportalen samler det brede spekteret av funksjonalitet i et intuitivt og enkelt startsted for svært ulike arbeidsoppgaver. Den er en inspirerende inngang til oppgaver brukeren skal utføre. Brukerne av Medarbeiderportalen er enten medarbeider eller leder, og dermed vil Medarbeiderportalen sikre at oppgaver du er ansvarlig for enten fra et lederperspektiv eller medarbeiderperspektiv er fanget opp i portalen. Det er også i Medarbeiderportalen at brukerne navigerer til andre deler av plattformen, ut fra rollen(e) som brukeren er blitt tildelt.

Medarbeider

Medarbeiderportalen representerer en ny måte å bli involvert i prosesser og oppgaver på. Oppgaver og varslinger kommer til deg gjennom e-post, og du vil bli ledet enten til Medarbeiderportalens forside eller rett inn i den aktuelle prosessen. Fra Medarbeiderportalen er det oversikt over oppgaver som pågår, og det er lett å se hvilke oppgaver som har forfalt i forhold til frist.

Medarbeiderportalen er også en selvbetjeningsløsning for de ansatte, der de får ansvaret for vedlikehold av egne data og kan ta tak i ansvar knyttet til både nåværende rolle så vel som egen karriere og utvikling. Gjennom oversiktlig grafikk kan medarbeideren lett orientere seg om ulike sider ved sitt ansettelsesforhold og oppgaver de har fått ansvar for.
Eksempler på dette er at den ansatte vedlikeholder selv sitt eget kontonummer for utbetaling av lønn, sin egen kontaktinfo, navn og kontaktinfo for pårørende, mv. Både ansatte og ledere blir trukket aktivt inn i virksomhetens oppfølgingsprosesser så som ulike typer for samtaler mellom leder og medarbeider, kompetanseutvikling, fraværsoppfølging mv.

Leder

Ledere i norske offentlige virksomheter og organisasjoner er svært operative, og har ofte lite dedikert tid til å være ledere. Dette betyr at alt ledelsen ved HR-avdelingen kan gjøre for å fasilitere gode lederprosesser- og prinsipper, vil hjelpe ledere til å gjøre en tydeligere og bedre jobb som ledere.

Medarbeiderportalen er et unikt lederstøtteverktøy som gir ledere struktur og oversikt over det som angår deres oppgaver som leder for sine medarbeidere, så vel som oppgaver og prosesser som gjelder deres eget medarbeiderskap. Her vil ledere kunne se informasjon om sine medarbeidere og organisasjon, for eksempel samtaler som pågår, informasjon om sine medarbeidere, deres fravær, kurs de følger, kompetanser de har og kompetanser de må videreutvikle (eller sertifiseringer som må ajourføres), mål som er avtalt, oppgaver som har forfalt osv.

Les mer om ERP-plattformen her