Kommuneregnskapet kan på flere måter sammenlignes med regnskap etter Regnskapsloven, men det har sine særegenheter som er viktige å ivareta. Enten det gjelder påkrevde dimensjoner, føringer mot Kapitalkonto eller Kretsløpsavstemminger, så er det viktig at regnskapssystemet hjelper brukeren til at hverdagen og periodiske regnskapsaktiviteter blir så effektiv som mulig.

Standardisering

I Xledger deler alle på de samme ressursene. Regnskapsmodulen er tilpasset kommuner med ferdig oppsatte kontoplaner basert på KOSTRA. Gjelder både KOSTRA-art og KOSTRA-funksjon. Alt vedlikehold etter endringer i KOSTRA-veilederen gjøres av oss. Alle vesentlige oppsett for automatiske føringer er allerede satt opp. Forskriftsrapporter, avstemminger og andre nyttige rapporter ligger klar til bruk. Dette gjelder også rapporter for konsolidering, med automatisk eliminering mellom kommunen og andre enheter i konsernet.

Automatisering

Xledger gir kommunen mulighet for full automatisering av fakturaflyt. Det kan defineres oppsett for automatisk kontering basert på ocr-tolk og for EHF-felter. Automatisk anvisning av faktura ved riktig oppsett i arbeidsflyt, basert på kommunens krav til internkontroll. Leverandører opprettes automatisk basert på organisasjonsnummer.
Faktura som matcher elektroniske innkjøpsordre bokføres automatisk (krever Aksess innkjøp)

Digitalisering

Bilagspermer er historie. All regnskapsdokumentasjon lagres elektronisk. Med drag&drop-funksjonalitet direkte fra e-post er det enkelt å opprette bilag og digitalisere dokumentasjonen. Avstemminger og rapporter (spørringer) er tilgjengelig for alle brukere, også revisjonen. Xledger er eget aksesspunkt for inngående EHF-faktura og Anvisning kan like godt foregå på mobile enheter.