Content
Video overlay

Ekte skybasert ERP

Bankintegrasjon DNB

Bankintegrasjon med DNB er tilgjengelig direkte fra bankmodulen, i Xledger. Med bankintegrasjonen kan du se alle banktransaksjoner og godkjenne betalinger direkte i regnskapssystemet, Xledger. Du trenger ikke lenger logge deg inn i nettbanken. Det blir mindre manuelt arbeid og mer tid til å fokusere på andre viktige oppgaver.

Mer
asset_management

Anleggsregister

Anleggsregisteret i Xledger gir deg kontroll over anleggsmidlenes livssyklus, automatisk.  Tiden du bruker på registrering, avskriving og administrasjon av anleggene, reduseres drastisk gjennom automatiserte prosesser.

Mer
workflow

Arbeidsflyt

Xledger digitaliserer og automatiserer en rekke prosesser fra kostnadsrapportering og godkjenning til logistikk og innbetaling.

Mer
cash_bank_payments

Bank og betalinger

Bankintegrasjonen er en sentral del av Xledger. Du har ikke lenger behov for nettbank for betalinger, bankavstemming skjer automatisk i systemet og bankoppgaver utføres kun i Xledger.

Mer
budget_forecasting

Budsjett og prognose

Budsjett og prognose håndteres effektivt i Xledger. Budsjettering med flervaluta. Effektiv konsolidering. Ressursplanlegging og prosjektbudsjettering.

Mer
procurement_inventory

Innkjøp og logistikk

Ha kontroll på innkjøp med Xledger, spar tid og penger i alle ledd, fra innkjøpsordre til varemottak og bokføring av faktura.

Mer
member_donor

Medlems- og giveradministrasjon

Xledger effektiviserer rutinene dine for håndtering av medlemmer, abonnement, gaver og fast givertjeneste. 

Mer
integration

Integrasjoner

Integrasjoner med Xledger er tilgjengelig for en rekke fagsystemer. Eksempelvis kunde- og leverandørdata, kunde- og leverandørtransaksjoner, hovedbokstransaksjoner, kassedata, ansattdata, produkter og bankinformasjon. Her ser du et utvalg av ferdige integrasjoner i Xledger.

Mer

Kunde- og leverandørreskontro

Kunde- og leverandørreskontro i Xledger ERP. Automatisk håndtering av kundebilag. Bankintegrasjon. Kredittovevåkning og kredittsjekk. Purring og inkasso.

Mer
payroll

Lønn

Lønn håndterer du i Xledger. Lønnssytemet er fullt integrert med reise, utlegg, regnskap og bank. Integrasjon med Skatteetaten og Altinn.

Mer
orders_billing

Ordre og fakturering

Fakturering og ordre i Xledger er fullt integrert med prosjektregnskap, kundereskontro og hovedbok. eFaktura. Fakturasalg. Abonnements- og massefakturering.

Mer
project_accounting

Prosjektregnskap

Prosjektregnskap i Xledger gir full oversikt over timer, utgifter, ressursplanlegging, regnskap og fakturering.

Mer
reporting_analytics

Rapportering og analyse

I Xledger får du en rekke forhåndsdefinerte spørringer og rapporter – eller du kan definere dine egne rapportmodeller.

Mer
core_accounting

Regnskap

Regnskap er kjernen i Xledger. Automatiserte prosesser for bilagsregistrering, bankavstemming,fakturering og rapportering. Bankintegrasjon.

Mer
Product Added Value (1)

Tilleggstjenester

Tilleggstjenester som gir økt effektivitet og kontroll. Faktursalg, eFaktura, automatisk kredittsjekk, purring og inkasso.

Mer
time_and_expenses

Timeregistrering og utlegg

Det er enkelt å registrere og godkjenne timer og utlegg i Xledger på PC eller mobil.

Mer