Automatisering av regnskap og økonomi gir deg mer tid til det som er viktig for bedriften

Automatisering av oppgaver og prosesser innenfor regnskap og økonomi har vært i fokus hos våre gründere helt fra oppstarten. De så tidlig at dette ville forandre måten å jobbe på innenfor regnskap, økonomi og finans. Ambisjonen har hele tiden vært å automatisere så mange prosesser som mulig innen regnskap. Vi begynte med dette allerede i 2003. Siden har vi fortsatt å automatisere en rekke prosesser – fra registrering av data til konsolidering av konsernregnskap.

Automatisering fungerer som en usynlig hånd som leverer økt effektivitet i hele systemet uten at noen ser det.

Spar organisasjonen for tid og penger. Reduser risikoen for å gjøre feil. Bli kvitt frustrasjonen over manuelle prosesser. Og ha full kontroll.

  • Fokuser på vekst på bunnlinjen, ikke i administrasjonen
  • La regnskapsførerne slippe frustrasjonen med manuelle oppgaver
  • Spar tid og ressurser med automatisk bankavstemming
  • Bruk Xledger OCR for å eliminere feilregistreringer som koster dyrt
  • Bli kvitt alt av papir og permer ved å ta i bruk automatiserte, digitale arbeidsprosesser
  • Bokfør bilag raskere og mer nøyaktig med automatiske posteringer
  • Få tilgang til konsoliderte rapporter i løpet av sekunder istedenfor uker
  • Ikke bruk unødvendig tid på innkjøp og fakturering. I Xledger er prosessene automatisert.

Moderne skybasert regnskap og økonomi

Nå er det mange selskaper som endrer arbeidsmåte og utvider bruken av skytjenester. Vi har laget en webinarserie med 5 gratis webinarer for økonomiledere, der våre eksperter deler gode råd og beste praksis ved valg og innføring av skybasert økonomisystem.

Her kan du lese mer og få tilgang til vår gratis webinarserie