Automatisering av regnskap og økonomi gir deg mer tid til det som er viktig for bedriften

Automatisering av oppgaver og prosesser innenfor regnskap og økonomi har vært i fokus hos våre gründere helt fra oppstarten. De så tidlig at dette ville forandre måten å jobbe på innenfor regnskap, økonomi og finans. Ambisjonen har hele tiden vært å automatisere så mange prosesser som mulig innen regnskap. Vi begynte med dette allerede i 2003. Siden har vi fortsatt å automatisere en rekke prosesser – fra registrering av data til konsolidering av konsernregnskap.

Automatisering fungerer som en usynlig hånd som leverer økt effektivitet i hele systemet uten at noen ser det.

Spar organisasjonen for tid og penger. Reduser risikoen for å gjøre feil. Bli kvitt frustrasjonen over manuelle prosesser. Og ha full kontroll.

  • Fokuser på vekst på bunnlinjen, ikke i administrasjonen
  • La regnskapsførerne slippe frustrasjonen med manuelle oppgaver
  • Spar tid og ressurser med automatisk bankavstemming
  • Bruk Xledger OCR for å eliminiere feilregistreringer som koster dyrt
  • Bli kvitt alt av papir og permer ved å ta i bruk automatiserte, digitale arbeidsprosesser
  • Bokfør bilag raskere og mer nøyaktig med automatiske posteringer
  • Få tilgang til konsoliderte rapporter i løpet av sekunder istedenfor uker
  • Ikke bruk unødvendig tid på innkjøp og fakturering. I Xledger er prosessene automatisert.