Konsern og større virksomheter med ambisjoner om vekst nasjonalt eller internasjonalt opplever stor verdi med konsernstrukturen i Xledger.  Her får du full oversikt over regnskap og økonomi på overordnet nivå og samtidig detaljoversikt i alle underliggende selskaper.

Konsern – oversikt og transparens

I Xledger får du en samlet konsernoversikt over

  • Likviditet
  • Balanse
  • Resultater
  • Fakturering
  • Bank

Større transparens mellom selskapene gir lavere risiko for å ta beslutninger på feil grunnlag.  Det er enkelt å følge med på inntekter, kostnader, balanseposter og likviditet i alle selskapene via visninger og rapporter der du kan drille deg ned til detaljene. Det er enkelt å ivareta historikk og se på utvikling og økonomisk status — sentralisert eller lokalt.

Ettersom Xledger er et ekte skybasert system er det enkelt å samarbeide i systemet uavhengig av hvor brukerne befinner seg geografisk. Det er ingen investeringer knyttet til drift eller oppgraderinger for deg som kunde. Brukeren trenger bare internett og  PC, nettbrett eller mobil for å logge seg på.

Hvorfor passer Xledger så godt til konsern med mange selskaper?

I videoen under hører du Geir Hagelid, vår Senior Sales Executive, forklare hvordan konsernfunksjonaliteten fungerer i Xledger.

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Automatiserte prosesser og arbeidsflyt

Xledger digitaliserer og automatiserer en rekke prosesser fra fakturamottak, via bilagsføring, godkjenning og til utbetaling. Samme muligheter finnes i kunderelaterte prosesser. Her er innbetalinger, utligninger, avstemming og purringer automatisert. For alle arbeidsflyter kan du spore hendelser og lage eget godkjenningsoppsett. Det betyr mer tid til å fokusere på virksomhetens kjerneområder. Eksempler på arbeidsflyt er fakturering, time og utlegg, og innkjøpsordre.

Bankintegrasjonen i Xledger er en sentral del av økonomi- og regnskapssystemet. Gjennom bankmodulen tilbyr vi integrasjon mot de fleste norske banker og en bankavtale via Xledger gjør at du vil kunne se alle banktransaksjoner og godkjenne betalinger i systemet. Du har ikke lenger behov for nettbank for betalinger. Bankavstemming skjer automatisk i systemet og bankoppgaver utføres kun i Xledger.

Regnskap for konsern

Xledger har en unik løsning for konsernregnskap . Systemet er bygget opp med en struktur som gjør det enkelt å jobbe med flere selskaper samtidig. Du kan utføre regnskapsoppgaver for selskapene i konsernet fra ett sted. Strukturen i Xledger gjør det enkelt å vedlikeholde all informasjon for konsernet. Du kan utføre sentrale prosesser for alle, eller utvalgte, selskaper samtidig i ett skjermbilde, for alle konti i  norske kroner eller annen valuta.

Standardsystem som skalerer med bedriften

For selskaper i vekst er det enkelt å sette opp nye enheter i Xledger, uavhengig av størrelsen. Systemet skalerer i takt med virksomhetens vekst. En annen fordel er at systemet er standardisert.  Alt er lagt til rette i for effektive arbeidsprosesser, der maskinlæring sørger for at du kan ta i bruk beste praksis fra tusenvis av andre brukere.

Flervaluta og flere språk

Xledger har tilpassede regionsoppsett for en rekke land, og benyttes av brukere i enda flere land. Fra et globalt nivå arver de underliggende regionene oppsett og egenskaper fra et høyere nivå i systemet. For hver region settes det i tillegg opp regionspesifikke egenskaper som f.eks. kontoplaner og momsregler. Nasjonale regelverk blir håndtert i systemet. Xledger er tilgjengelig på en rekke forskjellige språk.

Xledger er et flervalutasystem. Hvert selskap kan selv bestemme hvilken valuta de skal bruke, mens du på konsernnivå kan sette opp inntil tre ytterligere konsernvaluta for rapporteringsformål. Kurser mellom de fleste av verdens valuta vedlikeholdes av Xledger via daglig import av offisielle sluttkurser fra sentralbanker.

NSK er i stor vekst og vi lever av å levere innovative løsninger til kundene våre. Med Xledger føler vi at vi har fått en økonomipartner som kan være med å utvikle oss videre – ikke bare dekke behovet i nuet.

Mats Nygaard Johnsen, CEO NSK Gruppen

Jeg ønsker å se mer av Xledger!