Konsern og større selskaper med ambisjoner om vekst nasjonalt og internasjonalt opplever stor verdi med konsernstrukturen i Xledger.  Her får du full oversikt over regnskap og økonomi på overordnet nivå og detaljoversikt i alle underliggende selskaper.

Konsern – oversikt og transparens

I Xledger får du en samlet oversikt over

  • Likviditet
  • Balanse
  • Resultater
  • Fakturering
  • Alle bankkonti

Større transparens mellom selskapene gir lavere risiko for å ta beslutninger på feil grunnlag for ledelsen i et konsern.  Det er enkelt å følge med på inntekter og utgifter i alle selskapene i visninger og rapporter og du kan drille deg ned til detaljer. Det er enkelt å ivareta historikk og se på utvikling og økonomisk status — sentralisert eller lokalt.

Ettersom Xledger er et ekte skybasert system er det enkelt å samarbeide i systemet uavhengig av hvor du befinner deg geografisk. Det er ingen investeringer knyttet til drift eller oppgraderinger for deg som kunde. Brukeren trenger bare internett og  PC, nettbrett eller mobil for å logge seg på.

Automatiserte prosesser og arbeidsflyt

Xledger digitaliserer og automatiserer en rekke prosesser fra kostnadsrapportering og godkjenning til logistikk og innbetaling. For alle arbeidsflyter kan du spore hendelser og lage eget godkjenningsoppsett. Det betyr mer tid til å fokusere på kjernevirksomheten i selskapet. Eksempler på arbeidsflyt er fakturering, time og utlegg, og innkjøpsordre.

Bankintegrasjonen i Xledger er en sentral del av økonomi- og regnskapssystemet. Gjennom bankmodulen tilbyr vi integrasjon mot de fleste norske banker og en bankavtale via Xledger gjør at du vil kunne se alle banktransaksjoner og godkjenne betalinger i systemet. Du har ikke lenger behov for nettbank for betalinger. Bankavstemming skjer automatisk i systemet og bankoppgaver utføres kun i Xledger.

Regnskap for konsern

Xledger har en unik løsning for konsernregnskap . Systemet er bygget opp med en struktur som gjør det enkelt å jobbe med flere selskaper samtidig. Du kan utføre regnskapsoppgaver for selskapene i konsernet fra ett sted. Strukturen i Xledger gjør det enkelt å vedlikeholde all informasjon for konsernet. Du kan utføre sentrale prosesser for alle, eller utvalgte, selskaper samtidig i ett skjermbilde, for alle konti i  norske kroner eller annen valuta.

Standardsystem som skalerer med bedriften

For selskaper i vekst er det enkelt å sette opp nye eheter i Xledger, uavhengig av størrelsen på selskapet. Systemet skalerer i takt med utviklingen av selskapet. En annen fordel er at systemet er standardisert.  Alt er lagt til rette i for effektive arbeidsprosesser, der du kan ta i bruk beste praksis fra tusenvis av andre brukere.

Flervaluta og flere språk

Xledger brukes av selskaper med kontorer i mange land. Fra et globalt nivå arver de underliggende nasjonene oppsett og egenskaper i økonomisystemet. For hver nasjon settes det unike egenskaper som f.eks. kontoplaner og momsregler. Nasjonale regelverk blir håndtert i systemet. Xledger er tilgjengelig på en rekke forskjellige språk.

Xledger er et flervalutasystem. Hvert selskap kan selv bestemme hvilken valuta de skal bruke, mens man på konsernnivå kan bestemme hvilken valuta man ønsker å ta ut rapporter i. Hver dag leses valutakurser fra Den europeiske sentralbanken.

Så langt har vi spart et årsverk ved at regnskapsoppgaver som eksempelvis bilagskontering og oppgaver knyttet til bank er automatisert. Vi har ikke redusert antall ansatte, men fått mer tid til å jobbe med prosjektoppfølging og andre viktige oppgaver. Konsernstrukturen i Xledger er veldig viktig for oss som skal ha kontroll med økonomien i mange selskaper. Konsernoppsettet gjør det enkelt å holde oversikt og det går raskt å få frem konsoliderte rapporter.

Christian Fr. Thyholdt, CFO, TECO Maritime Group

Vil du vite mer?

Å kjøpe nytt økonomi-/ERP-system er trolig en av de vanskeligste beslutningene bedriften møter. Det er en tidkrevende prosess og ofte vil du sitte igjen med flere systemer som kan løse deres behov. Xledger passer ikke for alle – for å gi deg et godt og ærlig råd på om vår løsning passer din bedrift har vi utviklet en svartjeneste. På under fem minutter får du vite hvorvidt dere bør beholde Xledger i utvalget av systemer som dere er nysgjerrige på.

Få markedets raskeste og mest ærlige svar