NSK Gruppen, med NSK Ship Design i spissen, er et av Norges ledende selskaper innenfor design og rådgivning knyttet til skip og akvakultur, med lokasjoner i Harstad, Trondheim og Russland. NSK Ship Design designer skip og akvakulturanlegg og leverer innovative løsninger og rådgivningstjenester innenfor nevnte områder. Med stor vekst de siste årene hadde de behov for et komplett økonomisystem, som kunne gi de totaloversikt i alle deres prosjekter.

Et helhetlig system

NSK sitter i dag med flere systemer og ønsket å samle alt i et helhetlig system. Slik kunne de gå fra fire til én systemleverandør.

«Vi har over tid ønsket å optimalisere vår rapporteringsstruktur og arbeidsflyt i form av automatisering. Dette for kunne styre våre prosjektene enda bedre og mer effektivt , og på denne måten bruke enda mer av tiden på å utvikle nye innovative løsninger for våre kunder», forteller Mats Nygaard Johnsen, CEO i NSK Gruppen.

Xledger skilte seg ut som det beste systemet blant de fire leverandørene i prosessen.

Skreddersydd salgsprosess

Hele salgsprosessen ble utført digitalt uten utfordringer.

«Xledger hadde overlegent den beste salgsprosessen», smiler Nygaard Johnsen.

Mats Nygaard Johnsen, CEO i NSK Gruppen.
Mats Nygaard Johnsen, CEO i NSK Gruppen.

Salgsteamet var opptatt av, og viste stor evne til å forstå, deres utfordringer og behov. Ved å tydelig identifisere hva som var utfordringene til kunden kunne de spisse presentasjonen av systemet slik at det fremstod skreddersydd til akkurat NSK.

«Vi kjører mange salgsprosesser selv, hvor vi skreddersyr nye båtdesign og akvakulturanlegg til våre kunder, og det var en interessant erfaring å sitte i «kundeposisjonen», hvor salgsteamet hos Xledger på en god måte klarte å løse og presentere løsningen på vår utfordring på en utmerket måte, noe som ga trygghet i særlig beslutningsfasen. Da vi fikk vurdert de økonomiske premissene som lå til grunn var ikke valget vårt veldig vanskelig», sier Nygaard Johnsen.

Prosjektregnskap – Xledgers edge

Prosjektregnskapet i Xledger blir trukket frem som en stor faktor for avgjørelsen av nytt system.

«Dette er Xledgers edge. Vi kan skreddersy egne kategorier og kan måle ressursforbruket vårt i hvert ledd av prosjektene, eksempelvis i hele prosessen når vi designer et skip  Nå får vi fortløpende og automatisert totaloversikt over fremdriften i hvert enkelt prosjekt, og kan følge med fra start til slutt. Et utelukkende gode i systemet er også konsernstrukturen, som sikrer en samlet og enhetlig styring i samtlige selskaper i konsernet», forteller Nygaard Johnsen.

Rask implementering

NSK legger prestisje i å strukturere en god implementeringsprosess. Med Xledgers implementeringsmetodikk vil de være ferdig implementert i god tid før sommeren.

«Vi føler vi er en god match. NSK er i stor vekst og vi lever av å levere innovative løsninger til kundene våre. Med Xledger føler vi at vi har fått en økonomipartner som kan være med å utvikle oss videre – ikke bare dekke behovet i nuet», avslutter Nygaard Johnsen.

Her finner du vår guide til det trygge valget av nytt økonomisystem!