Rapportering i Xledger gir innsikt og oversikt i sanntid

Rapportering og analyse i Xledger gir deg full kontroll uansett hvor du er. Alle data er alltid tilgjengelige uavhengig av om du jobber på PC, sjekker status på mobilen eller nettbrett. Alt du trenger er tilgang til internett. Gode rapporter og spørringer er avgjørende for å få full nytte av ERP-systemet. Gode verktøy for å hente og analysere data er nødvendig for å ta de riktige beslutningene.  Xledger er bygget for å gjøre informasjon lett tilgjengelig for beslutningstakere i ulike roller i virksomheten. Du kan bruke forhåndsdefinerte spørringer og rapporter – eller du kan definere dine egne rapportmodeller. Disse kan vises tabellarisk, grafisk, eller sendes via e-post. I tillegg gir Xledger deg en oversikt over likviditetprognose, resultat og reskontro i eget dashboard slik at du til en hver tid er oppdatert på økonomisk status.

Rapporter og visninger

Dashboard (hjemsiden)

Når du logger deg inn i  Xledger ser du en hjem-side som er tilpasset den rollen du har i systemet. Der vises utvalgte rapporter, diagrammer og oppgavelister som kan vises og skjules individuelt. Det er enkelt å holde seg oppdatert på statusen i selskapet uten å lete etter riktig informasjon.

Brukerdefinerte rapporter

Det er enkelt å opprette brukerdefinerte rapporter, slik at eksempelvis linjeledere og prosjektledere kan ta beslutninger basert på opplysninger som er viktige for dem. Med informasjonen lett tilgjengelig for alle er det mindre behov for å be økonomiavdelingen om hjelp, eller involvere konsulenter for å produsere rapporter om prosjekter, kostsentre eller brukerdefinerte dimensjoner.

Ferdige rapporter og spørringer

Xledger  inneholder flere ferdigdefinerte rapporter og spørringer som dekker de fleste behov i det daglige. Rapportene er tilgjengelige i alle moduler og er tilpasset spørringer som kan være aktuelle innenfor hver modul/område. Det finnes muligheter for avanserte søkekriterier, tilpasse dataene som skal vises, og enkel opplasting til grafikk. Resultatet kan også enkelt overføres til et Excel-ark eller en PDF-fil.

Drilldown til transaksjoner

Fra alle dashboard, spørringer og grafiske fremstillinger kan du klikke deg ned på detaljnivå og få tilgang til underliggende data, helt ned på bilagsnivå. Dette gir full sporbarhet og kontroll via alle skjermbilder.

  • Dashboard (hjemsider) med visning basert på rolle
  • Drilldown fra øverste nivå helt ned til bilagsnivå
  • Innebygget verktøy for grafisk fremstilling
  • Ferdige spørringer og rapporter
  • Egendefinerte spørringer og rapporter
  • Eksport av data til flere formater