NSE Gruppen startet på 1990-tallet med stillaser og tilkomst til betongplattformer. Selskapet har utviklet seg til å bli et konsern med selskapene; NSE Industrier, NSE Bygg og NSE Bolig. Selskapet har flere hundre ansatte på lokasjoner i og utenfor Norge.

Så mulighetene med BDO og Xledger

NSE gruppen var i vekst og hadde behov for å jobbe mer effektivt. Tidligere måtte daglig leder, Helge Olsen, spørre økonomiavdelingen hver gang han ville hente ut en rapport, noe som var utrolig tungvint for alle. Det sier seg selv at det var vanskelig å holde oversikt over den økonomiske situasjonen når så å si alle prosesser krevde manuell innsats.

Lederen i NSE Bygg tipset Olsen om BDO og hvilke muligheter de kunne få med Xledger – et skybasert og automatisert økonomisystem med enkel tilgang til visninger og rapporter for hele konsernet.

«Det var ingen tvil om at dette var det vi skulle velge for fremtiden», sier Olsen.

Smertefri implementering

Å bytte økonomisystem er ofte en lang og litt smertefull prosess. Det var det ikke for NSE Gruppen.

Avtalen med BDO ble signert i slutten av oktober, implementeringen startet i november og i løpet av en måned var alt satt opp slik de ville ha det.

«Xledger er et standardsystem, men det er likevel fullt mulig å gjøre tilpassinger. I januar var vi i gang med å legge inn tallene. En ekstremt smidig prosess med god rådgivning underveis.», forteller Olsen.

Opplever store gevinster med oversikt, kontroll og effektivisering

Det er en stor gevinst for alle i NSE Gruppen at alle lederne nå har full oversikt over tallene i sitt eget dashboard. De har rett og slett fått en ny hverdag med en helt annen effektivitet enn tidligere.

«Det er betydelig lettere for oss ledere å holde kontrollen med selskapene med den oversikten vi sitter med i dag. Nå ser jeg «rikets tilstand» i ett oversiktsbilde. Jeg kan enkelt involvere meg i den daglige styringen og vite at beslutninger tas på bakgrunn av siste oppdaterte informasjon. Det er som den gangen jeg gikk fra min gamle Nokia til iPhone. En helt ny hverdag! Uansett hvor jeg er så har jeg de samme funksjonene tilgjengelig. Det er enkelt å bruke, full kontroll og oversikt.», sier Olsen.

Prosjektlederne innenfor industri og bygg har tilgang til sine prosjekter i Xledger og følger med på ressurser, kostnader og lønnsomhet fra start til slutt. De kan se sine prosjekter samlet og drille ned på detaljinformasjon. Det er enkelt å integrere Xledger med andre systemer. NSE Gruppen har integrasjon med deres eget HR-system, OCS HR, slik at alle timer overføres derfra.

Effektiviseringen er merkbar. Nå driver de nesten papirløst og sparer veldig mye tid. Tidligere løp de til kopimaskinen for å skanne dokumenter for lagring, nå skjer alt i systemet. En rekke oppgaver og prosesser er automatisert. Banktransaksjoner oppdateres hvert døgn og vi slipper å logge inn i nettbanken.

«NSE Gruppen er i positiv utvikling og framtidsutsiktene er gode. Nå kan vi bruke mindre tid på administrasjon og bruke ressursene der de virkelig trengs for å ta konsernet videre.», avslutter Olsen.

Publisert: 2018
Oppdatert: 2022
Mer om fordelene med Xledgers konsernstruktur