Tussa Kraft har fokus på nyskaping og effektivitet. Tussa er et ledende energi- og kommunikasjonskonsern med hovedkontor i Ørsta på Sunnmøre. Forretningsområdene er kraftproduksjon, kraftomsetning, IKT og installasjon.

Tussa Kraft hadde behov for forenkling

ERP-systemet i Tussa var modent for utskifting. Gamle tradisjonelle systemer er dyre å vedlikeholde og spiller sjelden på lag med ny teknologi.  Det lå litt i kortene at vi skulle bytte til en nyere versjon av samme system, men siden vi ikke har behov for store tilpasninger og skreddersøm, valgte vi å sjekke ut flere løsninger, forteller Knut Øyvind Myklebust, regnskapssjef i Tussa.

Standardsystem med alt vi trenger

Det vi fikk se av funksjonalitet i Xledger overgikk det vi fikk se hos de andre. Xledger er et standardsystem, og det betyr at all funksjonaliteten vi trenger allerede er på plass. Utfordringen med tradisjonelle systemer er at de kan utvikles i ulike retninger, og det blir fort veldig omfattende. Xledger oppdateres kontinuerlig for alle kunder, og vi er alltid på nyeste teknologi og funksjonalitet.

Stor effekt og mye tid spart for ledere og ansatte

Vi har oppnådd stor effekt ved innføring av Xledger. Prosesser som fakturahåndtering, timeføring og føring av reiseregninger er automatisert og vi har fått et mye sterkere verktøy for rapporter – alltid oppdatert i sanntid. I tillegg lærer Xledger hvordan vi jobber, slik at prosessene blir mer effektive jo mer vi bruker systemet.

Vi som jobber med regnskap har fått en enklere hverdag og det har også de i organisasjonen som skal føre timer, reiseregninger og attestere bilag. Det er ingen tvil om at vi sparer mye tid.

Ledelsen setter stor pris på de gode rapporteringsmulighetene. Nå kan de enkelt følge med på den økonomiske situasjonen i konsernet via dashboard og sanntidsrapporter. Det er enkelt å drille seg nedover i tallene fra konsern- eller selskapsnivå.

Nytt system krever endring

Å innføre et nytt økonomisystem kan være krevende. Det betyr jo endring i måten å jobbe på. Vi utførte en intern spørreundersøkelse etter innføringen av Xledger. De positive resultatene vi fikk i denne undersøkelsen tyder på at vi har valgt riktig. Nå ser vi frem til å vokse videre med Xledger.

Les mer om Xledger for kraft- og energibransjen