Content
Video overlay

Kundehistorier

Times Square

Når det er enkelt å få flere selskaper inn i samme konsernstruktur opplever vi raskt en bedre kontroll på tvers av enhetene i selskapet. Det er også en trygghet at vi kan jobbe i konsernløsningen og ha overblikk over alle selskapene uten å måtte logge inn og hente data fra mange ulike kilder.

Karl Fredrik Lund, CEO
BrandMaster
Mer
Merder i Sjøen

Vi skal være best i verden på havbruksteknologi, ikke på regnskap.

John Arne Breivik , General Manager
Stingray Marine Solutions AS
Mer
aerial photography of tanker ship aerial photography of tanker ship

"Konsernstrukturen i Xledger er veldig viktig for oss som skal ha kontroll med økonomien i mange selskaper. Konsernoppsettet gjør det enkelt å holde oversikt og det går raskt å få frem konsoliderte rapporter."

Christian Fr. Thyholdt, CFO
TECO Maritime Group
Mer
Tussa Kraft

"Vi som jobber med regnskap har fått en enklere hverdag og det har også de i organisasjonen som skal føre timer, reiseregninger og attestere bilag"

Knut Øyvind Myklebust, Regnskapssjef
Tussa Kraft
Mer
Inkasso header

"Effektiviteten er enormt forbedret [...] Våre controllere er fristilt til å jobbe med forretningsstøtte og slipper det administrative arbeidet. Om vi dobler omsetningen trenger vi ikke nødvendigvis å ansette flere"

Eline Flacké, CEO
Corporater
Mer
Offshore

Nå har vi en helt annen effektivitet enn vi hadde tidligere. [..] Nå får vi raskt svar dersom det oppstår avvik eller andre spørsmål om tallene

Børre Lauvrak og Line Reinsfjord, Group Finance and Accounting Manager
Sevan SSP
Mer
Architecture Clouds Drilling Rig

"Økonomiavdelingen bruker nå mindre tid på rutinearbeid og kan bruke mer tid på verdiskapende arbeid"

Asgeir Elvebakk, Head of Accounting
Klaveness Marine
Mer
hands cutting steel

"Det er en stor gevinst for oss at alle lederne nå har full oversikt over tallene i sitt eget dashboard. […] Det er som den gangen jeg gikk fra min gamle Nokia til iPhone. En helt ny hverdag!"

Helge Olsen, Daglig leder
NSE Gruppen
Mer
R3

"Dashboardet fungerer veldig bra. Første jeg gjør når jeg kommer på jobb og siste jeg gjør før jeg går fra jobb er å sjekke de løpende tallene. Det gir en god feeling og mulighet til å følge opp, som vi ikke hadde før"

Truls Vad Fjeldberg, Økonomisjef
R3
Mer