Da Vestfold og Telemark fylkeskommune (som fra 01.01.2024 deles i to) skulle velge nytt ERP-system, var moderne teknologi og fremtidsrettede løsninger to viktige faktorer.

ERP er selve navet i en fylkeskommune, og inneholder kjernesystemer innen blant annet økonomi, HR, lønn og innkjøp. Det var derfor avgjørende for to digitalt modne fylkeskommuner at dette er systemer med stor fleksibilitet og muligheter for å møte fremtidige behov.

Xledger Offentlig var det beste alternativet

Anbudskonkurransen har pågått i mange måneder, og det stod mellom giganten Visma, TietoEvry og Xledger Offentlig. Sistnevnte vant på samtlige kvalitetskriterier.

«Vi valgte en ERP-løsning som er moderne, fleksibel og fremtidsrettet. Den legger til rette for god kvalitetsforbedring, effektiv ressursutnytting og forenkling av arbeidsprosesser.
Xledger Offentlig var det klart beste alternativet for oss

Dette sier Elisabeth Gylder Vingereid, Fylkessjef Organisasjon og Digital utvikling, Telemark fylkeskommune og Bjørn Eirik Bergland, direktør for organisasjon, Vestfold fylkeskommune

Godt verdiforslag

Xledger Offentlig blir dermed hovedleverandør til Vestfold- og Telemark fylkeskommuner, og ERP-løsningen skal driftsettes 1.1.2025. I tillegg til Xledger sin egen økonomiløsning, er flere sterke underleverandører med i leveransen;

Løsningen er allerede i drift hos flere kommuner i Norge.

To offensive og fremoverlente fylkeskommuner

«Xledger Offentlig er strålende fornøyd med å få to offensive og framoverlente kunder, med solid fokus på de mulighetene økt digitalisering gir for å utvikle egen organisasjon og tjenester.

Vi gleder oss til å komme i gang med implementeringsprosjektet i 2024 – og mange spennende år framover som gode samarbeidspartnere.»
Dette sier Terje Hammerfjeld, CEO i Xledger Offentlig AS.

Han håper at stadig flere digitalt modne kommuner og fylkeskommuner ser verdien i det Xledger Offentlig leverer.

Første møte mellom fylkeskommunene og Xledger Offentlig etter kontraktsignering. Fra venstre: Una Cecilie Silva Friis (Telemark), Bjørn Eirik Bergland (Vestfold), Andreas Morel (Xledger Offentlig), Terje Hammerfjeld (Xledger Offentlig), Elisabeth Gylder Vingereid (Telemark), Solfrid Bråstøyl Weber (Telemark), Hanne Winberg (Telemark)