Mens andre ERP-systemer i kommunemarkedet er i ferd med å bli utdaterte, har Xledger Offentlig den nyeste teknologien og ingen teknisk gjeld de kommende årene. Dette kan vise seg å bli svært viktig for kommunene i nær fremtid.

Voldsom ERP-hodepine for kommune-Norge

ERP-guru Bo Hjort Christensen sier i en artikkel i ComputerWorld, at  ERP-systemer er i ferd med å gå ut på dato. Han sier videre at dette treffer norske kommuner med stor kraft nå, og utløser en rekke problemstillinger.

Xledger Offentlig er rigget for fremtiden, og har i mange år levert en topp moderne Born in the cloud ERP-plattform til kommuner. Den inneholder løsninger innen HR, lønn, regnskap, fakturering og innkjøp, og plattformen har over 20.000 brukere hver dag.

CEO Xledger Offentlig, Terje Hammerfjeld

Liten, men solid aktør

– Vi er en liten aktør i forhold til Visma og Unit4, men vi har holdt på med dette siden 2014, så dette kan vi! sier CEO i Xledger Offentlig, Terje Hammerfjeld. Han er ikke overrasket over at mange ERP-systemer er i ferd med å bli utdaterte, og sier at dette er noe Xledger Offentlig har vært forberedt på.

Ekte skyløsninger

– Vi har lenge jobbet for å være en moderne samarbeidspartner med kun ekte skyløsninger, sier han.

– Med ekte skyløsning mener jeg en ERP-plattform som er født i skyen (Born in the Cloud/Cloud native). Det vil si at hele plattformen er designet utelukkende for skylevering, og er rustet for fremtiden. Det vil igjen si at den kommer til å yte bedre i skyen, enn andre ERP-system som ble utviklet i et eldre rammeverk, for deretter å bli tilpasset en skymodell. Ja, de kan kjøres i en sky, men er fortsatt basert på de gamle prinsippene for databegrenset programvaredesign. De kan aldri bli like effektive som ekte skyløsninger, sier Terje.

– Å være født i skyen er en massiv oppgradering fra de tradisjonelle eldre ERP-systemene, fordi du med ekte skyløsninger kan samhandle med nyere systemer mer effektivt.

Den moderne samarbeidspartneren

Og teknologien i seg selv er heller ikke nok for å være en moderne samarbeidspartner. En EKTE SKYLØSNING krever en EKTE SAMARBEIDSPARTNER som prioriterer kunden og som ønsker å effektivisere sammen med dem.

– Vi prioriterer kundene våre uavhengig av størrelse, og ønsker å effektivisere og arbeide tett sammen med dem, sier Terje. – Med en ekte skyløsning er det avgjørende at samarbeidet er mer enn et leverandør-kunde forhold, og det er viktig for oss å jobbe sammen som strategiske partnere. I tillegg må man være en samarbeidspartner som viser utpreget vilje til å kontinuerlig forbedre og utvikle systemene i samarbeidet. Les hva våre referanser sier om oss!

– Med alt dette, og med våre strategiske partnere i SD Worx (tidligere Aditro) og Mercell på laget, er vi rigget for fremtiden. Kommunene får den beste ERP-plattformen med å velge oss! sier Terje Hammerfjeld avslutningsvis.

Les mer om Xledger for offentlige virksomheter