Etter å ha utarbeidet og vedtatt en egen digitaliseringsstrategi i 2022, gjennomgikk Nesna kommune sine digitale verktøy. I den anledning ønsket de en ERP-løsning som bedre understøttet strategien og kommunens mål om at digitale hjelpemidler faktisk skulle være dette – hjelpemidler.

Må ha moderne teknologi for å lykkes

– Teknologiutviklingen går fort og vi innså at for å lykkes med digital transformasjon, må vi ha moderne teknologi, sier økonomirådgiver i Nesna kommune, Magne Lyng Hansen. Han fikk ansvaret for å sette i gang anskaffelsesprosessen etter ny og moderne ERP-løsning til kommunen.

Gjennomførte en minikonkurranse

– I begynnelsen var vi skeptiske og tenkte at dette kom til å bli en tidkrevende og kostbar prosess. Det ble det ikke. Vi gjennomførte anskaffelsen som en minikonkurranse, og kravstilte kun det som var viktigst for oss:

  • Born in Cloud/født i skyen – for å sikre oss at løsningen ikke har teknisk gjeld.
  • Moderne teknologi – som gjør at det er enkelt og billig å integrere med andre IT-system kommunen har.
  • En dedikert samarbeidspartner som tilbyr løpende samhandling.

– I tillegg var det så klart viktig at systemet løser samtlige kommunale oppgaver i dag, slik at vi kan fokusere på fremtiden. For å sikre oss, undersøkte vi markedet og kontaktet referanser i forkant som kunne bekrefte dette, sier Magne.

Kommunen gjennomførte minikonkurransen med forespørsel til 3 tilbydere, hvor 2 av dem ga tilbud.

En digital sparringspartner for fremtiden

– Vi ble svært imponerte over Xledger Offentlig sin Born in Cloud ERP-plattform, og deres strategi for samhandling og forpliktelser i kunde/leverandørsamarbeidet.
Xledger Offentlig leverer ikke bare topp moderne teknologi, de fremstår også som en moderne leverandør som ønsker å være en digital sparringspartner for fremtiden. Dette passet perfekt med kommunens digitaliseringsstrategi, sier Magne.

Dekker alle kommunale ERP-behov

Xledger Offentlig sin ERP-plattform består av topp moderne løsninger innen HR, lønn, regnskap, fakturering og innkjøp. I tillegg inneholder den automatiserte integrasjoner mot hvilket som helst fagsystem kommunen måtte ha. Xledger Offentlig har dessuten Norges tredje største ERP-leveranse i kommunal sektor, med over 20.000 brukere hver dag.

Løsningen driftes i sin helhet av Xledger Offentlig og samarbeidspartnere. Dere har én leverandør å forholde dere til.

Leverandører i verdiforslaget er: