I Xledger er vi tydelige på at hvordan vi jobber med samfunnsansvar (CSR) danner grunnlaget for vår langsiktige suksess. I vår strategi for bærekraftig drift og utvikling har vi fokusvåre ansatte, våre kunder, partnere og leverandører, samfunnet rundt oss og miljøet. Gjennom vår verdi, Do Good, etterstreber vi alltid å bidra positivt gjennom vårt produkt, våre handlinger og våre ambisjoner. 

Miljøfyrtårn og FNs bærekraftsmålSertifisering Miljfyrtarn

Xledger AS er sertifisert som Miljøfyrtårn (september 2023). Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning, som ble anerkjent av EU i 2017.

Miljøfyrtårn-sertifiseringen er tett knyttet til FNs bærekraftsmål. Bærekraftsmålene handler om å oppnå bærekraftig samfunnsutvikling innenfor; økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.

Xledger AS jobber aktivt for å redusere selskapets negative påvirkning på klima og miljø. Hensikten er å minimere klimapåvirkning og øke miljøbevisstheten i selskapet, blant ansatte, leverandører og samarbeidspartnere.

Miljøpolicy

Økonomisystemet Xledger er i skyen, og maskinvaren vår opererer derfor fra én enkelt datakilde. Det betyr lavere energibruk, lavere utslipp av klimagasser og dematerialisering, noe som gjør at våre kunder kan redusere energiforbruket sitt, kutte karbonfotavtrykket og komme et skritt nærmer en grønnere fremtid. Hos Xledger brenner vi for å bidra med digital transformasjon til det beste for miljøet. Vi er stolte over å kunne påvirke en mer bærekraftig fremtid for arbeidsplasser rundt om i verden.

Vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø for alle medarbeidere i Xledger AS. Vi skal arbeide for å øke bevisstheten hos våre medarbeidere om å ta mer miljøbevisste og helsebringende valg i hverdagen.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. I Xledger skal vi jobbe for at vi samarbeider med bærekraftige leverandører som følger grunnleggende menneskerettigheter og hensyntar miljøaspektet i hele verdikjeden. Her finner du vår aktsomhetsvurdering Responsible Business Conduct 2023.