For organisasjonsmarkedet har det tradisjonelt vært lang avstand mellom spesielle behov i fagsystemene og god og effektiv bokføring i økonomisystemet. I Xledger finner du både fagsystemer for medlemskap/ givertjeneste, og regnskap/ fakturering i ett og samme system.

Løsningen inneholder også:

  • Egen fakturatype for gaver som ikke skaper fordring eller bilag før gaven er mottatt
  • Out-of-the-box portal for medlemmer, givere og lokalforeninger som er koblet direkte til Xledger ERP. Portalen kan tilpasses organisasjonens grafiske uttrykk.

Et moderne system for medlems- og giverorganisasjoner

Ved å benytte et 100 % skybasert ERP-system som Xledger blir manuelle oppgaver og prosesser automatisert og effektivisert. Systemet er et alt-i-ett system hvor alle deler av systemet er integrert med hverandre. Xledger har kraftige integrasjonsgrensesnitt for god integrasjon mot egne fagsystemer. Etter hvert som organisasjonen vokser er det enkelt å legge til nye eller eksisterende enheter, Xledger skaleres i takt med utviklingen av organisasjonen.

Med rapporteringen i Xledger kan du enkelt dokumentere nøyaktige medlemstall.

Effektiviser med automatisering

Fakturering, innbetalinger og bokføring av fast givertjeneste, abonnement og medlemskap går helt av seg selv med Xledger. Fakturaer sendes automatisk til eFaktura eller avtalegiro, OCR-innbetalinger mottas direkte i systemet uten manuelle prosesser. Bokføring skjer automatisk, og oppdaterte rapporter kan tas ut til enhver tid. Noen fakturaer blir betalt uten KID, og disse kan sendes til bokføring rett fra kontoutdraget som også ligger i systemet. Bankavstemming skjer automatisk, og du kan konsentrere deg om differansene istedenfor hele transaksjonsmengden.

Eget fagsystem eller Xledgers medlems- og giversystem

Mange organisasjoner har helt spesielle rutiner de ønsker å ivareta, og som det er vanskelig å finne støtte for i et standardsystem. Våre implementeringsprosjekter er derfor knyttet til to ulike modeller: implementering av Xledger ERP med integrasjon mot eksisterende fagsystem, eller alt-i-ett løsning med både ERP og medlem/ giver fra Xledger. Uansett hvordan du velger å gjøre det, kjenner vi i Xledger prosessene i medlems- og giverorganisasjoner og kan gi deg gode råd for et sømløst og effektivt rutinesett kombinert med en skybasert digital tjeneste.

«For organisasjoner som oss er det viktig å ha full kontroll på hvem som er medlemmer og god oversikt over gaver og donasjoner som kommer inn. Med Xledger har vi fått en helhetlig løsning der medlemshåndtering, regnskap og økonomi er samlet i ett system.

Medlemmene og lokallagene bruker Min Side for å håndtere medlemskap og alle data er umiddelbart tilgjengelige i økonomisystemet».

Bård Løkken, assisterende generalsekretær i Laget.

Les mer om medlems- og giveradministrasjon i Xledger