Medlems- og giverorganisasjoner opplever ofte stor avstand mellom fagsystemene og effektiv bokføring i økonomisystemet. Vi leverer  fagsystemer for medlemskap og givertjeneste, regnskap og fakturering i ett og samme system.

Du får også:

  • Egen fakturatype for gaver som ikke skaper fordring eller bilag før gaven er mottatt
  • Out-of-the-box portal for medlemmer, givere og lokalforeninger som er koblet direkte til Xledger ERP. Portalen kan tilpasses organisasjonens grafiske uttrykk.

Medlems- og giverorganisasjoner – et moderne system

Når du har et skybasert ERP-system som Xledger blir oppgaver og prosesser automatisert og effektivisert. Systemet er et alt-i-ett system. Modulene er helt integrert med hverandre. Du kan  integrere økonomisystemet med de fagsystemene dere bruker. Når organisasjonen vokser er det enkelt å legge til flere enheter.  Xledger skalerer i takt med utviklingen av organisasjonen.Når du skal dokumentere nøyaktive medlemstall så gjør du det effektivt direkte  fra Xledger.

Automatisering av oppgaver

I Xledger går fakturering, innbetalinger og bokføring av fast givertjeneste, abonnement og medlemskap helt av seg selv.

  • Fakturaer går automatisk til eFaktura eller avtalegiro
  • OCR-innbetalinger blir mottatt direkte i systemet
  • Bokføring skjer automatisk, og du kan alltid se dine oppdaterte rapporter i sanntid
  • Fakturaer uten KID kan sendes til bokføring rett fra kontoutdraget som også ligger i systemet
  • Bankavstemming skjer automatisk og du kan konsentrere deg om differansene istedenfor hele transaksjonsmengden.

Eget fagsystem eller Xledgers medlems- og giversystem

Mange organisasjoner har egne rutiner de ønsker å ivareta, som det kan være vanskelig å finne støtte for i et standardsystem. Våre implementeringsprosjekter har derfor to ulike modeller: implementering av Xledger ERP med integrasjon mot eksisterende fagsystem, eller alt-i-ett løsning med både ERP og funksjonalitet for medlems- og giverorganisasjoner fra Xledger. Vi kjenner prosessene godt kan gi deg gode råd uansett hvilken løsning du foretrekker. Du får hjelp med et sømløst og effektivt rutinesett kombinert med en skybasert digital tjeneste.

Godta statistics, marketing informasjonskapsler for å se denne videoen.

Les mer om medlems- og giveradministrasjon i Xledger