Medlems- og giverorganisasjoner har ofte stor avstand mellom fagsystemene og god og effektiv bokføring i økonomisystemet. Vi leverer både fagsystemer for medlemskap/givertjeneste, og regnskap/ fakturering i ett og samme system.

Løsningen inneholder også:

  • Egen fakturatype for gaver som ikke skaper fordring eller bilag før gaven er mottatt
  • Out-of-the-box portal for medlemmer, givere og lokalforeninger som er koblet direkte til Xledger ERP. Portalen kan tilpasses organisasjonens grafiske uttrykk.

Medlems- og giverorganisasjoner – et moderne system

Når du benytter et skybasert ERP-system som Xledger blir manuelle oppgaver og prosesser automatisert og effektivisert. Systemet er et alt-i-ett system. Det betyr at alle moduler i systemet er integrert med hverandre. Xledger har kraftige integrasjonsgrensesnitt for integrasjon mot egne fagsystemer. Etter hvert som organisasjonen vokser er det enkelt å legge til nye eller eksisterende enheter, Xledger skalerer i takt med utviklingen av organisasjonen.

Du kan enkelt dokumentere nøyaktige medlemstall direkte fra Xledger.

Automatisering av oppgaver

Fakturering, innbetalinger og bokføring av fast givertjeneste, abonnement og medlemskap går helt av seg selv med Xledger. Fakturaer blir automatisk sendt til eFaktura eller avtalegiro, OCR-innbetalinger blir mottatt direkte i systemet uten manuelle prosesser. Bokføring skjer automatisk, og oppdaterte rapporter kan tas ut til enhver tid.

Noen fakturaer blir betalt uten KID, og disse kan bli sendt til bokføring rett fra kontoutdraget som også ligger i systemet. Bankavstemming skjer automatisk, og du kan konsentrere deg om differansene istedenfor hele transaksjonsmengden.

Eget fagsystem eller Xledgers medlems- og giversystem

Mange organisasjoner har helt spesielle rutiner de ønsker å ivareta, som det kan være vanskelig å finne støtte for i et standardsystem. Våre implementeringsprosjekter er derfor knyttet til to ulike modeller: implementering av Xledger ERP med integrasjon mot eksisterende fagsystem, eller alt-i-ett løsning med både ERP og funksjonalitet for medlems- og giverorganisasjoner fra Xledger. Vi kjenner prosessene godt kan gi deg gode råd uansett hvilken løsning du foretrekker. Du får hjelp med et sømløst og effektivt rutinesett kombinert med en skybasert digital tjeneste.

Les mer om medlems- og giveradministrasjon i Xledger